Utbildningar

Att få ta del av information på en webbplats eller exempelvis ett pdf-dokument är inte bara en demokratisk rättighet, det är även en förutsättning för att känna sig inkluderad i ett samhälle.
Med hjälp av våra utbildningar ger vi er den rätta kompetensen för att bidra till ett bättre samhälle. Vi håller föreläsningar och skräddarsyr utbildningar för er verksamhet, vi går igenom vad som gäller och ger er tips på hur ni kan förbättra tillgängligheten på er webbplats.

Alla våra utbildningar går naturligtvis bra att anpassa efter just era önskemål, vi kan dessutom erbjuda hålla våra utbildningar på distans.

Tillgänglighet för alla (introduktion)

Denna utbildning riktar sig till alla inom er verksamhet, vi ger er en bra grund för att höja förståelsen och för att börja arbeta med tillgänglighet.

  • Varför är det så viktigt att göra våra digitala tjänster tillgängliga?
  • Har inte de som har behov hjälpmedel för att förstå texterna?
  • Många frågor och funderingar dyker när man börjar jobba med tillgänglighet, men är det så krångligt som vi tror?

Vi reder ut de olika begreppen, går igenom vikten av att ha ett samhälle som höjer den digitala och fysiska inkluderingen och ger exempel på bra och dålig tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige.
Genom vår denna utbildning får ni en tydlig förklaring av vad lagen innebär. Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig? Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet.

Utbildning i tillgängliga pdf-dokument

Med ett bra förarbete är det lätt att skapa tillgängliga pdf-dokument.
Allt som publiceras ska vara tillgängligt för alla, oavsett förmåga. Webbtillgänglighetsdirektivet kräver dessutom att alla dokument som publiceras på webben ska vara tillgängliga.
 
Genom denna utbildning går vi igenom stegvis hur ni skapar tillgängliga pdf-dokument, vi går bland annat igenom hur hjälpmedel fungerar med  pdf-dokument, hur ni skapar tillgängliga mallar och man skapar tillgängliga pdf-dokument av redan skapade dokument. 
 
Denna utbildning skräddarsyr vi efter kunskapsnivå i er verksamhet och vi utgår från era dokument.
 
Det går även att få utbildningen tillsammans med en workshop där vi tillsammans arbetar med era dokument.
 

Texter för alla

Har du någonsin funderat över om dina texter verkligen är begripliga för alla?
Saknar du verktyg för att komma ifrån vanan att skriva ett lite för formellt språk? Undrar du om du ska välja klarspråk, lättläst eller tillgängligt språk?
 
Vi har under många år undersökt vad som krävs för att information ska vara begriplig. I olika projekt och i många workshops har vi träffat personer som har lässvårigheter. Vi har lyssnat och lärt. I den här utbildningen delar vi med oss av kunskapen.

Lite mer konkret:

Del 1           
Workshop enligt modellen för projektet Begriplig text (tre timmar).
Du väljer ut texterna. Vi bjuder in experter med egna erfarenheter av lässvårigheter. Tillsammans granskar vi dina texter utifrån en väl beprövad metod som går igenom form, typografi och innehåll. 

Del 2        
Utbildning med både teori och övningar (tre timmar).
Vi lär ut grunderna för att skriva begripligt för alla. Det handlar om rubriker,luftiga texter, fetmarkerade nyckelord, punktlistor och sammanfattningar. Om att göra urval och lyfta fram det viktigaste. Om att förstå textens mottagare.

Du får öva på att analysera texter för att förstå hur begripliga de är, och på att skriva texter för alla.   

Du kan självklart välja enbart en av delarna. Men för bäst resultat rekommenderar vi båda.

Projektet Begriplig text, öppnas i ny flik