Utbildning: Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

Stefan Johansson, VD för Begripsam, forskare och teknologie doktor vid KTH, berättar om hur Begripsam använder vetenskapliga metoder från aktionsforskning i uppdrag och användarmedverkan.

Genom denna utbildning går vi igenom:

  • Vad är kognitiva funktionsnedsättningar? Även en del om forskning
  • Användarmedverkan
  • Standard för kogntivt tillgängliga produkter och tjänster, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.
  • Goda exempel, tips och råd

Datum

Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

 

Datum: Tisdag 8 juni
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Stefan Johansson

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

  • Vi vill ha din anmälan senast den 1 juni.
  • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
  • Anmälan är bindande.
  • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.