Utbildning: Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

Kognitiv tillgänglighet innebär att innehållet även är tillgängligt för personer med kognitiv funktionsnedsättningar.
Hur kan vi skapa ett samhälle där det designas för att möta de människor som ännu inte är helt digitala?

Stefan Johansson, VD för Begripsam, forskare och teknologie doktor vid KTH, berättar om hur Begripsam använder vetenskapliga metoder från aktionsforskning i uppdrag och användarmedverkan.

Genom denna utbildning går vi igenom:

  • Vad är kognitiva funktionsnedsättningar? Även en del om forskning
  • Användarmedverkan
  • Standard för kogntivt tillgängliga produkter och tjänster, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.
  • Goda exempel, tips och råd

Datum

Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

 

Datum: Tisdag 8 juni
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Stefan Johansson

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

  • Vi vill ha din anmälan senast den 1 juni.
  • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
  • Anmälan är bindande.
  • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.