Utbildning: Tillgängliga dokument

Att Skapa tillgängliga dokument

Alla människor har rätt att ta del av information som finns på en webbplats eller exempelvis ett pdf-dokument, det är även en förutsättning för att bli inkluderad i samhället.

Därför erbjuder vi nu två utbildningar som lär ut hur du skapar tillgängliga dokument:

 • Word till pdf
 • InDesign till pdf

Tillgängliga pdf-dokument 

Dokument är en viktig del av en webbplats, men de har också unika utmaningar för att de ska fungera för alla.

Vi visar i våra exempeldokument hur du kan arbeta för att skapa tillgängliga dokument, oavsett om du arbetar med mallar, tar fram dokument från grunden eller löser problem i dokument du redan har.

Under utbildningen fokuserar vi på Microsoft Word respektive InDesign. Du får också lära dig kontroll och efterarbete i Adobe Acrobat Pro.

Vi går bland annat igenom
 • styckeformat/formatmallar
 • layout
 • tabeller
 • länkar
 • innehållsförteckning
 • formulär

Målet är att dina dokument ska fungera för användarna. Och som bonus kommer dina dokument också att följa kraven i Webbdirektivet.

Datum

Tillgängliga pdf-dokument från Word

Datum: 27 april
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Danne Borell

Tillgängliga pdf-dokument från InDesign 

Datum: 4 maj
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Danne Borell

Anmälan

Anmäl dig via länken nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

 • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
 • Anmälan är bindande.
 • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.