Tomten besöker Nordic Accessibility Group

En tomte och två snögubbar i ett vinterlandskap.

Nu närmar sig julen och det är nu dags för oss att dela ut några erbjudanden för er som har pengar kvar i årets budget. Samtliga erbjudanden gäller beställningar under december månad.

Vi vill även passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt år! 

Julerbjudande 1: 

Granskning, hur tillgänglig är din webbplats?

Alla webbplatsägares nyårslöfte borde vara att se till att alla besökare på webben ska kunna ta till sig informationen på webbplatsen oavsett förmåga. Ett bra steg för att uppnå det löftet är att veta vilka brister som finns på webbplatsen.
Genom vår tillgänglighetsgranskning kontrollerar vi gränssnittets tillgänglighet, det kan vara webbplatser, extranät, intranät, appar, video och dokument. Vilken nivå våra granskningar ska ha bestämmer ni själva, vill ni göra en teknisk granskning för att uppnå minimikraven WCAG 2.1/EN 301 549 eller en större genomgång att se till att gränssnittet fungerar för alla oavsett funktionsnedsättning?

Erbjudande: Vid köp av en WCAG 2.1 granskning får ni 10% rabatt på priset.

Kontakta Marcos för en offert eller för mer information om erbjudandet.

Julerbjudande 2: 

Utbildning, Tillgängliga dokument

Webben kryllar av dokument, både tillgängliga och otillgängliga dokument. Våra konsulter har i år jobbat otroligt hårt för att se till att era dokument uppfyller de kraven som ställs. Denna lösning är ingen bra lösning och därför vill vi nu höja kompetensen i er verksamhet för att ni på så sätt ska spara pengar genom att slippa ta in extern konsult för era dokument.

Genom vår utbildning går vi igenom stegvis hur ni skapar tillgängliga pdf-dokument, vi går bland annat igenom hur hjälpmedel fungerar med pdf-dokument, hur ni skapar tillgängliga mallar och hur man skapar tillgängliga pdf-dokument utifrån mallarna. 

Erbjudande: Vid köp av en utbildning ingår nu en timmes fri frågestund med våra experter för er verksamhet. I praktiken innebär det att vi håller en utbildning hos er eller digitalt, en till två veckor efter utbildningen planerar vi in en frågestund där era kollegor kan logga in och ställa frågor som uppstått efter utbildningen. 

Kontakta Marcos för en offert eller för mer information om erbjudandet.

Julerbjudande 3: 

Kommunnätverket DigiDig

Digidig är ett kommunnätverk där vi tillsammans tar fram de rätta verktygen för att förbättra tillgängligheten i er kommun. Vårt gemensamma mål är att se till att alla, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information, vara delaktig och kunna få sin röst hörd i sin hemkommun.

När ni går med i vårt nätverk för kommuner får ni bland annat:

 • Tillgång till Ace it, testplattform som ger er stöd i ert arbete med tillgänglighetsanalyser.
 • Tillgång till våra tillgänglighetsexpert för rådgivning (inom en normal nivå).
 • Delta på våra exklusiva frågestunder för tillgängliga dokument och generellt om tillgänglighet.
 • Tydliga kravunderlag för användning vid upphandling 
 • Utbildningar för hela er verksamhet inom området, både inspelade och ”liveutbildningar”. 
 • Nätverka med andra likasinnade personer inom kommunal verksamhet
 • Löpande uppdatering och stöd från våra experter inom tillgänglighet.
 • Tillgång till vår panel av testpersoner för användningstester.
 • Tillgång till nätverkets slutna Facebookgrupp

Erbjudande:
Om ni går med i vårt kommunnätverk inför 2022 för du förutom ovanstående punkter en valfri halvdagsutbildning till er verksamhet.

Några exempel på valbara utbildningar:

 • Publicera tillgängligt, en utbildning för era redaktörer
 • Hur bör vi upphandla tillgänglighet? 
 • Skriv begripligt, lär dig skriva klart och tydligt
 • Tillgängliga dokument 
 • Introduktion i tillgänglighet 
 • Mötande utbildning för kund/kontaktservice

Kontakta Marcos för en offert eller för mer information om erbjudandet.