Tjänster

Vi genomför regelbundet tester för att förbättra tillgängligheten för produkter och tjänster, webbplatser, appar, texter och liknande men även inom bemötande och fysisk tillgänglighet.

Våra tjänster vi erbjuder är utifrån flera års erfarenhet av arbete kring tillgänglighet genom både tester och av forskning. 

Vi deltar i olika projekt som experter eller projektledare, vi leder workshops, håller föreläsningar och seminarier och genomför användartester.  Genom vårt nära samarbete med föreningen Begripsam kan vi erbjuda ett unikt sätt att genomföra användartester. Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.