Timpott

Genom att köpa en timpott har du möjlighet att ta in våra konsulter som tillgänglighetsexperter under era processer. Det kan vara allt från att tyda en punkt i riktlinjerna till att ta med oss under hela processen av framtagande av ny webbplats eller grafisk profil. Omfattningen av stöden varierar beroende på kunskap hos er eller era leverantörer.

Några exempel på vad stödet kan användas till:

  • Kontrollera att koden validerar mot lagkraven
  • Delkontroller av design, kod, grafisk profil
  • Ta fram skräddarsydda kravunderlag
  • Användningstester
  • Textbearbetning (klarspråk, lättläst svenska)
  • Kontrollera Pdf-dokument

Känner du dig osäker på om vi kan ge dig det stödet du söker? Kontakta oss i så fall för att reda ut eventuella funderingar.