Tillgänglighet på bibliotek – Webbinarium 22 april

Du har nu möjligheten att delta på en väldigt spännande förmiddag med inriktning tillgänglighet bland våra bibliotek.

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har tidigare uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Begripsam presenterar sin kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Dessutom kommer Mia Larsdotter som är sakkunnig på Begripsam berätta om de vanligaste tillgänglighetsbristerna samt ge er tips om hur ni kan åtgärda dem.

Webbinariumet kostar 550 kr per person (om man inte är kommun och medlem i Digidig-nätverket, då är det gratis!)

Priset är exkl.moms

Anmälan:

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:
E-post: marcos.flores@nordicag.com
Telefon: 08-21 26 00
Avanmälan ska ske senast 14 dagar innan utbildningsdag

Program:

22 april – online

Kl 09.00–09.45
Resultat från översyn över folkbibliotekens kunskap när det gäller kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Beställare av uppdraget var Kulturrådet.
Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.00–10.30
Sammanfattning av de vanligaste tillgänglighetsbristerna från Begripsams inventering av Malmö stads samtliga bibliotek och våra tips om hur du kan åtgärda dem.
Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.45–11.30
Hur jobbar Malmö stadsbibliotek vidare med tillgänglighet?
Karin Larsson, tillgänglighetsstrateg, Malmö stadsbibliotek

Kl 11.30–12.00
Frågestund och kommentarer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *