Strängnäs kommun berättar

WCAG 2.1, EN 301 549, DOS-lagen, webbtillgänglighetsdirektivet, dessa är bara ett fåtal riktlinjer/lagar svenska myndigheter behöver förhålla sig till. En kommun som vi ser satsar mycket på tillgänglighet är Strängnäs kommun. Vi har därför valt att ställa några frågor till Thomas Olsson, webbansvarig i kommunen, ihop om att ge tips till andra kommuner som kanske kämpar med att få sin kommun att bli mer inkluderande.


3 snabba frågor till Thomas Olsson, webbansvarig på Strängnäs kommun.

Profilbild på Thomas Olsson från Strängnäs kommun

Ni har nyligen beställt en manuell granskning för att kontrollera tillgängligheten på er webbplats, varför har ni valt denna lösningen?

Vi jobbar hårt tillsammans med våra konsulter och redaktörer för att skapa en tillgänglig webbplats och därigenom efterleva DOS-lagen. Vi använder Siteimprove för att få kontroll på de tillgänglighetsbrister som automatiskt går att kontrollera. Dock är det många problem som Siteimprove inte fångar upp och på grund av detta väljer vi att göra tillgänglighetsrevision för att på så sätt garantera att vi uppfyller det lagen kräver.


När granskningen är gjord kommer ni att få resultatet i en rapport. Hur kommer ni att arbeta ni vidare efter överlämningen?

Oavsett om de brister eller fel som kommer fram i rapporten berör redaktörer, webbansvarig eller utvecklare så har vi sedan tidigare ett arbetssätt som vi kommer använda. Vi kommer alltså adressera bristerna till rätt roll och lägga in det i en prioriterad tidplan.


Ni är en kommun som satsar mycket på att vara tillgängliga, ni är bland annat med i vårt kommunnätverk Digidig där ni är väldigt engagerade. Har ni några tips till andra kommuner hur man kommer igång med tillgänglighetsarbetet?

Det handlar om mycket om att informera och argumentera om hur viktigt det är att jobba med tillgänglighet i alla möjliga situationer, alltså inte endast i sammanhanget tillgängliga webbplatser. Vi har dialog med alla berörda parter: utvecklare, redaktörer, chefer, systemägare etc.  Till slut får man förhoppningsvis förståelse och resurser. Försök även att delegera ansvar för delar av det lagen pekar på till andra delar av kommunen, så att inte allt landar hos webbansvarig och kommunikationsavdelningen.

Det är också viktigt att inte benämna lagen som ”webblagen”, då biter vi oss själva i svansen och ansvaret landar självklart hos webbansvarig, benämn den DOS-lagen eller på annat sätt som mer pekar på just digitalisering och inte på webbplatser. Man bör fokusera sin argumentation på konkreta exempel när och varför tillgänglighet är viktigt än att i första hand peka på att det finns en lag. 

Att delta i nätverk likt Digidig tillför också mycket
då man får möjlighet att diskutera fram olika lösningar på plats tillsammans
med andra kommuner och olika experter. Nätverket ger också möjlighet att
diskutera frågor mellan träffarna via Facebook eller mejl, vilket är mycket bra
när man sitter med ett problem i vardagen och snabbt kan slänga iväg en fråga
och få mycket kompetenta svar på kort tid. Vi har även en idé att använda
nätverkets kompetens i våra utvecklingsinsatser som en del i acceptanstester av
pågående utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *