Planering 2020

På grund av Covid-19 har vi planerat om alla fysiska träffar och utbildningar en tid framöver. Vi går istället över till digitalamöten, information skickas ut löpande till medlemmarna i nätverket.

Nätverksträffar

Tisdag 3 mars

Kl 9:00 – 12:00 Tema: övergripande tillgänglighetsarbete och digitalisering, Stefan Johansson.
Ansvarsfördelning, tillgänglighetsansvariga i verksamheterna, arbetsmiljö, HR-avdelning, Organisation, planer/policy

Skicka in nuläget i din kommun. Vi behöver det senast den 17 februari. Vi sammanställer ett förslag som vi diskuterar i gruppen.

Kl 10:00 – 10:15 Förmiddagskaffe

Kl 10:15 – 11:30 Fortsatta diskussioner/arbete

Kl 11:30 – 12:00 Sammanfattning

KL 12:00 – 13:00 Lunch

Kl 13:00 – 13:30 Visning av Postmuseet

Kl 13:30 – 14:30 Marlena Molak-Brindell från PTS berättar om deras utredning och analys av tillgänglighetsuppdraget som Stefan och Hampus jobbar med. (preliminärt)

Kl 14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika

Kl 15:00 – 16:00 Aktuella frågor

Onsdag 4 mars

KL 9:00 – 12:00 Tema riktlinjer för e-tjänster, Stefan presenterar förslaget för riktlinjer för e-tjänster

Kl 10:00 – 10:15 Förmiddagskaffe

Kl 10:15 – 11:30 Diskussioner i grupp om ändringar/tillägg/nya förslag som ska var med i riktlinjerna.

Kl 11:30 – 12:00 Lunch

KL 12:30 – 13:00 Sammanfattning

Kl 13:00 – 14:30 Introduktion av Ace it – Andreas Cederbom

Kl 14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika 

Kl 15:00 – 16:00 Avslutning

Onsdag 14 oktober 

Kl 8.30 – 9.00 Presentation av nya och gamla kommuner i nätverket.

Kl 9.00 – 10.00 Leila och Erika från Sundsvalls kommun ger oss en inblick i hur deras kommun arbetat med Ace it och hur de fördelat arbetet mellan de olika förvaltningarna. 

Kl 10.00 – 10.30 Paus

Kl 10.30 – 12.00 Grundläggande utbildning i Ace it – lär dig grunderna i Ace it! Andreas, Useit

Kl 12.00 – 13.15 Lunch

Kl 13.15 – 15.00 Diskussioner om webbtillgänglighetsdirektivet, Stefan, Begripsam och Andreas, Useit. Hur har det gått i din kommun? Vilka brister har ni hittat? Hur ser prioriteringen för din kommun ut? Diskussion om olika varianter av redogörelser.

Kl 15.00 – 15.30 Vad ska vi göra 2021? Hur vill du att vi ska jobba? Vi kommer att skicka ut ett förslag i slutet av september.

Torsdag 15 oktober 

Utbildning

Kl 08.30 – 11.30 Tillgängliga dokument / Dokument som html med Josefin Wessman, Axess lab.

Genomgång av verktyg för testning samt praktiskt arbete för pdf-dokument.
Motsvarande genomgång och diskussion för att publicera dokument som html.

Kl 13.30 – 15.30 Bemötande i kundcenter/kontaktcenter med Tommy och Karin, Begripsam.

 • Hur bemöta personer med kognitiva svårigheter? Via telefon, mejl och personliga möten
 • Kort om klarspråk/Begriplig-text-kunskaper om att möta människor (och uttrycka sig tillgängligt) i mejl
 • Hörsel och talsvårigheter
 • Praktiska råd och tips
 • Diskussioner och övriga frågor

 

Temadagar

Tillgängliga digitala möten

Genom den här temadagen vill vi höja tillgängligheten bland våra digitala möten, experter från Begripsam tar oss igenom vilka delar vi behöver tänka på för att lyckas med det: 

 • Så gör du mötet mer tillgängligt som mötesledare.
 • Så gör du mötet mer tillgängligt med hjälp av tekniken.
 • Hur ser det ut ur ett användarperspektiv, hur kan jag delta på ett sätt som passar mig?

Nu har du ett unikt tillfälle att träffa några av Nordic Accessibility Groups tillgänglighetsexperter!

Undrar du

 • hur en tillgänglig e-tjänst är byggd?
 • hur du skriver länkar som alla har nytta av?
 • om du måste göra alla pdf-filer på din webbplats tillgängliga för alla?
 • hur webbtillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet?
 • hur du kan använda den nya standarden för digital kognitiv tillgänglighet?
 • om det går att mäta hur mycket energi du lägger på ett dåligt formulär?
 • vad det är för skillnad mellan lättlästa texter och klarspråkstexter?

För första gången erbjuder vi en öppen frågestund med våra experter inom tillgänglighet.

Kom och ställ frågor till experter inom text, kod, UX och till en teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet. Och det bästa av allt, det kostar ingenting! 

 

När: Onsdag den 21 oktober, klockan 13:30 – 15:00.
Plats: Zoom, länk skickas ut till de som anmält sig
Kostnad: Gratis

Anmälan: Anmäl dig till oss genom att skicka ett mejl till marcos.flores@nordicag.com

Tillgänglighet på bibliotek

Kl 09.00–09.45
Resultat från översyn över folkbibliotekens kunskap när det gäller kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Beställare av uppdraget var Kulturrådet.

Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.00–10.30
Sammanfattning av de vanligaste tillgänglighetsbristerna från Begripsams inventering av Malmö stads samtliga bibliotek och våra tips om hur du kan åtgärda dem.

Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

 Kl 10.45–11.30
Hur jobbar Malmö stadsbibliotek vidare med tillgänglighet?

Karin Larsson, tillgänglighetsstrateg, Malmö stadsbibliotek

Kl 11.30–12.00
Frågestund och kommentarer.

Onlineföreläsningar

Tips och trix för användartester

Hampus Sethfors ger er tips på hur ni som kommuner kan jobba med användartester på ett bra, enkelt och billigt sätt.
Och hur ni kan blanda in mångfald i er testpanel!

Föreläsare: Hampus Sethfors

Begripliga texter – nu vet vi vad som krävs! 

Under den här utbildningen

 • förklarar vi med konkreta råd hur du gör en text (mer) begriplig
 • visar vi med exempel när texter fungerar bra och mindre bra.
 • utgår vi från synpunkter och erfarenheter från personer som har svårt att läsa och förstå texter

  Vi använder helst riktiga exempel, så du är välkommen att skicka in egna texter från din webbplats. Vi behöver få dina texter senast onsdag den 13 maj. (Obs! Vi kanske inte hinner gå igenom alla texter under utbildningen.)

Genomgång av lärplattformen Digi-jag

Digi-jag utvecklades för att ge en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I plattformen ska de kunna mötas, dela med sig och ta del av information. Det som krävs för att vara en digital samhällsmedborgare som är idag självklart för de flesta andra av oss.

Målet är att den digitala lärplattformen Digi-JAG ska kunna användas genom livet av personer med måttlig utvecklingsstörning inom olika skolformer och på fritiden.

Utbildningar

Vi har fått många frågor om textning av inspelade Kommunfullmäktigemöten som läggs upp på webben. Därför har vi satt ihop en utbildning på temat, där vi hoppas att de flesta av era frågor besvaras. Utbildningen är delad på två delar. 

I korthet går vi igenom följande:

 • Vi visar de gratisverktyg som finns för textning och ger tips på hur de används.
 • Vi berättar vad som krävs av inspelningen för att textningen ska fungera.
 • Vad du behöver tänka på för att textningen ska bli tillgänglig.

Till uppföljningen den 5/11 vill vi att du i förväg skickar in en beskrivning av vad du stött på för hinder, så förbereder vi svar. Senast den 3/11 vill vi ha dina frågor.

Som dokumentation får ni den powerpointpresentation som vi kommer att visa, samt en inspelning av utbildningen. Uppföljningen spelas inte in.

Tid: Tisdagen den 20/10 klockan 13:30 – 15:15.
Uppföljning torsdagen den 5/11 klockan 13:30 – 14:30

Plats: Via Zoom, länk skickas ut vid anmälan

Pris: 3 800 kr/deltagare. (Kostnadsfritt för de kommuner som är med i nätverket, eller som blir medlemmar inför 2021).
Vid gruppanmälan är det viktigt att vi får samtliga deltagares mailadresser.

Anmälan är bindande och sker via mail till mig. Vänligen meddela era faktureringsuppgifterna direkt i anmälan.

Skicka er anmälan till: 
marcos.flores@nordicag.com 

Tillgänglighet för alla (introduktion)

Denna del riktar sig till alla inom er verksamhet, vi ger er en bra grund för att höja förståelsen och för att börja arbeta med tillgänglighet.

Varför är det så viktigt att göra våra digitala tjänster tillgängliga? Har inte de som har behov egna hjälpmedel för att förstå texterna? Många frågor och funderingar dyker upp när man börjar jobba med tillgänglighet, men är det så krångligt som vi tror? 

Vi reder ut de olika begreppen, går igenom vikten av att ha ett samhälle som höjer den digitala och fysiska inkluderingen och ger exempel på bra och dålig tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet 

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige. 
Genom vår denna del får ni en tydlig förklaring av vad lagen innebär. Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig? Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet. 

Riktlinjer för e-tjänster

I vårt moderna samhälle går fler och fler över till e-tjänster för att minimera hanteringen av dokument, vi brottas dagligen för att få alla som publicerar pdf-dokument att publicera dem tillgängligt och hålla sig till mallen vi arbetat fram. För att underlätta hanteringen av formulär och för att uträtta olika ärenden är det mer fokus på e-tjänster än vad det har varit förut. Det finns fördelar och nackdelar med allt, att vi publicerar e-tjänster betyder inte per automatik att alla kan ta del av dem. Ibland kan det vara på grund av att man saknar e-legitimation och ibland kan det vara att e-tjänsterna är otillgängliga.

I denna del fokuserar vi på att se till att ge er de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga e-tjänster, vi presenterar våra riktlinjer och går igenom vår metod för att se till e-tjänsterna ni beställt/byggt är tillgängliga för alla.  

Program

9:00               Tillgänglighet för alla
9:45               Kaffe
10:00            Lagen om tillgänglighet 
11:30            Lunch
12:30            Riktlinjer för e-tjänster
14:00            Kaffe
14:30            Frågor och avslutning

Tillgänglighet för alla (introduktion)

Denna del riktar sig till alla inom er verksamhet, vi ger er en bra grund för att höja förståelsen och för att börja arbeta med tillgänglighet.

Varför är det så viktigt att göra våra digitala tjänster tillgängliga? Har inte de som har behov egna hjälpmedel för att förstå texterna? Många frågor och funderingar dyker upp när man börjar jobba med tillgänglighet, men är det så krångligt som vi tror? 

Vi reder ut de olika begreppen, går igenom vikten av att ha ett samhälle som höjer den digitala och fysiska inkluderingen och ger exempel på bra och dålig tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet 

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige. 
Genom vår denna del får ni en tydlig förklaring av vad lagen innebär. Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig? Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet. 

Riktlinjer för e-tjänster

I vårt moderna samhälle går fler och fler över till e-tjänster för att minimera hanteringen av dokument, vi brottas dagligen för att få alla som publicerar pdf-dokument att publicera dem tillgängligt och hålla sig till mallen vi arbetat fram. För att underlätta hanteringen av formulär och för att uträtta olika ärenden är det mer fokus på e-tjänster än vad det har varit förut. Det finns fördelar och nackdelar med allt, att vi publicerar e-tjänster betyder inte per automatik att alla kan ta del av dem. Ibland kan det vara på grund av att man saknar e-legitimation och ibland kan det vara att e-tjänsterna är otillgängliga.

I denna del fokuserar vi på att se till att ge er de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga e-tjänster, vi presenterar våra riktlinjer och går igenom vår metod för att se till e-tjänsterna ni beställt/byggt är tillgängliga för alla.  

Program

9:00               Tillgänglighet för alla
9:45               Kaffe
10:00            Lagen om tillgänglighet 
11:30            Lunch
12:30            Riktlinjer för e-tjänster
14:00            Kaffe
14:30            Frågor och avslutning

Tillgänglighet för alla (introduktion)

Denna del riktar sig till alla inom er verksamhet, vi ger er en bra grund för att höja förståelsen och för att börja arbeta med tillgänglighet.

Varför är det så viktigt att göra våra digitala tjänster tillgängliga? Har inte de som har behov egna hjälpmedel för att förstå texterna? Många frågor och funderingar dyker upp när man börjar jobba med tillgänglighet, men är det så krångligt som vi tror? 

Vi reder ut de olika begreppen, går igenom vikten av att ha ett samhälle som höjer den digitala och fysiska inkluderingen och ger exempel på bra och dålig tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet 

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige. 
Genom vår denna del får ni en tydlig förklaring av vad lagen innebär. Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig? Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet. 

Riktlinjer för e-tjänster

I vårt moderna samhälle går fler och fler över till e-tjänster för att minimera hanteringen av dokument, vi brottas dagligen för att få alla som publicerar pdf-dokument att publicera dem tillgängligt och hålla sig till mallen vi arbetat fram. För att underlätta hanteringen av formulär och för att uträtta olika ärenden är det mer fokus på e-tjänster än vad det har varit förut. Det finns fördelar och nackdelar med allt, att vi publicerar e-tjänster betyder inte per automatik att alla kan ta del av dem. Ibland kan det vara på grund av att man saknar e-legitimation och ibland kan det vara att e-tjänsterna är otillgängliga.

I denna del fokuserar vi på att se till att ge er de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga e-tjänster, vi presenterar våra riktlinjer och går igenom vår metod för att se till e-tjänsterna ni beställt/byggt är tillgängliga för alla.  

Program

9:00               Tillgänglighet för alla
9:45               Kaffe
10:00            Lagen om tillgänglighet 
11:30            Lunch
12:30            Riktlinjer för e-tjänster
14:00            Kaffe
14:30            Frågor och avslutning

Tillgänglighet för alla (introduktion)

Denna del riktar sig till alla inom er verksamhet, vi ger er en bra grund för att höja förståelsen och för att börja arbeta med tillgänglighet.

Varför är det så viktigt att göra våra digitala tjänster tillgängliga? Har inte de som har behov egna hjälpmedel för att förstå texterna? Många frågor och funderingar dyker upp när man börjar jobba med tillgänglighet, men är det så krångligt som vi tror? 

Vi reder ut de olika begreppen, går igenom vikten av att ha ett samhälle som höjer den digitala och fysiska inkluderingen och ger exempel på bra och dålig tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet 

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige. 
Genom vår denna del får ni en tydlig förklaring av vad lagen innebär. Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig? Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet. 

Riktlinjer för e-tjänster

I vårt moderna samhälle går fler och fler över till e-tjänster för att minimera hanteringen av dokument, vi brottas dagligen för att få alla som publicerar pdf-dokument att publicera dem tillgängligt och hålla sig till mallen vi arbetat fram. För att underlätta hanteringen av formulär och för att uträtta olika ärenden är det mer fokus på e-tjänster än vad det har varit förut. Det finns fördelar och nackdelar med allt, att vi publicerar e-tjänster betyder inte per automatik att alla kan ta del av dem. Ibland kan det vara på grund av att man saknar e-legitimation och ibland kan det vara att e-tjänsterna är otillgängliga.

I denna del fokuserar vi på att se till att ge er de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga e-tjänster, vi presenterar våra riktlinjer och går igenom vår metod för att se till e-tjänsterna ni beställt/byggt är tillgängliga för alla.  

Program

9:00               Tillgänglighet för alla
9:45               Kaffe
10:00            Lagen om tillgänglighet 
11:30            Lunch
12:30            Riktlinjer för e-tjänster
14:00            Kaffe
14:30            Frågor och avslutning