Planering 2022

Välkommen till ett nytt år och en ny planering för DigiDig kommunnätverk.

I år satsar vi på att ta fram inspelade utbildningar som du och dina kollegor kan genomföra var och när du vill och i din takt. Vi informerar om det så snart de är klara, vi räknar med att det blir under våren.

Vi har två inplanerade träffar i Stockholm, beroende på läget kring Covid-19 bestäms det om dessa kommer att hållas på plats eller om vi har dem digitalt. 

Datum för nätverksträffarna: (information om träffarna finner du längre ner på sidan)
23 – 24 mars 
14 – 15 september 

Digitala träffar

Vi använder Zoom, ett program som finns för både Mac, PC, iPhone, iPad och Android-telefoner. Programmet kan installeras på datorn eller användas direkt i webbläsaren via länken du får av oss.

Du behöver inte förinstallera Zoom på din dator, vill du ändå göra det hittar du programmet på deras webbplats: 

>> Zoom programvara 

Livesända utbildningnar och träffar:

GEnomgång 

Ibland kan det vara svårt att avgöra hur man kan ställa krav på tillgänglighet i era upphandlingar.

Genom denna utbildning/workshop går vi igenom vårt projekt och resultatet om hur man upphandlar utan att missa tillgänglighetskraven.
Syftet med det dokumentet som togs fram via projektet är att ge vägledning till hur krav på tillgänglighet kan beaktas i upphandlingsprocesser. Det går inte att sätta upp en standardiserad modell för hur detta ska gå till. Det beror på att upphandlingar har olika förutsättningar. Tanken är att den som planerar för en upphandling ska kunna plocka relevanta delar ur detta dokument och att hitta stöd för hur man ”tänker tillgängligt” i samband med upphandling.

Det färdiga dokumentet hittar ni på nätverkets webbplats (Google Drive). 

Tid: 10.00 – 11:30
Konsult: Stefan Johansson

Nätverksträff

Under dessa dagar kommer vi att träffas på plats i Stockholm.  (Om läget tillåter)

23 mars 12.00 – 16.00
24 mars 9:00 – 15.00

Dag 1, 23 mars

12.00 –13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Välkommen till nätverket – Stefan Johansson, Begripsam
13.15 – 14.00 Ola Johansson rapporterar om ”Malmömodellen” Hur har det gått med processen?
14.00 – 14.30 Fika
14.30 – 16.00 Plan för att skapa processer, rutiner och regler för dokumenthantering – Stefan Johansson, Begripsam

Dag 2 , 24 mars

09.00 – 10.30 Tommy Olsson, Nya kraven, EN 301 549 
10.30–11.00 Fika
11.00–12.00 Yasmin och Adna, praktikanter på Begripsam, berättar om sitt arbete som ska ta reda på svagheter och styrkor i hur Corona-informationen nått fram till somalier i Sverige under pandemin.  Även med Stefan Johansson
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Digikog, presentation av metoder och resultat från Arvsfondsprojektet Digikog. Vi kommer att presentera kontrollpunkter och svagheter gentemot WCAG 2. 

14.30–14.40 Paus
14.40–15.00 planera för struktur för kommunala webbplatser

Tillgängliga Bibliotek, skyltar

Vill du lära dig att skriva och utforma skyltar som är tillgängliga och begripliga för så många som möjligt?

Under utbildningen pratar vi om att

 • planeraskyltning
 • formge skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten
 • skriva skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten
 • placera skyltar för att öka läsbarheten och begripligheten

Vi går också igenom

 • vad en tillgänglig och begriplig skylt är, enligt lagen
 • varför det är viktigt med tillgängliga skyltar
 • för vem det är viktigt med tillgängliga skyltar

Tid: 10:00 – 11:30
Föreläsare: Karin Forsell och Tommy Hagström från Begripsam

Nätverksträff

Under dessa dagar kommer vi att träffas på plats i Stockholm.  (Om läget tillåter)

14 september 12.00 – 16.00
15 september 9:00 – 15.00

Mer information kommer inom kort! 

Lär dig testa din webbplats, snabbtest!

Vi lär ut hur ni lär er att själva testa era webbplatser för att hitta de största och vanligaste fallgroparna. Tillsammans tittar vi på hur man använder automatiska verktyg, och hur man läser av och tolkar resultaten.
Det blir en snabbkurs i empati där vi går igenom hur det kan vara att använda webben med funktionsnedsättning. Detta gör vi genom att visa olika simuleringar.

För er som vill gå extra på djupet visar vi hur ni lätt aktiverar skärmläsare på mobil och testar er site.
Utöver detta svarar på frågor om vad som är viktigt att tänka på. Vi kommer även att visa hur ni enkelt kan testa att navigera med datorns tangentbord!

Tid: 10:00 – 11:30
Föreläsare: Anders Söderström och Daniel Göransson från Axess Lab

Därför ska kommunen vara digitalt tillgänglig!

Därför ska kommunen vara digitalt tillgänglig!
Stefan Johansson, berättar om de lagstiftningar som gäller och om hur de digitala klyftorna riskerar att göra digitaliseringen ineffektiv om stor grupper av medborgare ställs utanför. Stefan är forskare i människa datorinteraktion knuten till KTH och tillgänglighetsexpert. Hans forskningsområde handlar om deltagande i det digitala samhället och om hur alla medborgare ska kunna använda digital service.

Tid: 10:00 – 11:30

Frågestund kring tillgängliga dokument

En gång i månaden har du och dina kollegor som arbetar på kommunen möjligheten att logga in och ställa frågor kring hur man skapar tillgängliga dokument.

Vill du bara sitta med och lyssna går det givetvis också bra.

Tiden för frågestunderna är mellan klockan 9:00 – 10:00 

 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december 

Kontakta Marcos Flores för att få länk till sändningen: 
Marcos.flores@nordicag.com

 

generella frågor kring tillgänglighet 

Varannan månad har du och dina kollegor som arbetar på kommunen möjligheten att logga in och ställa generella frågor kring tillgänglighet. 

 • Hur vet vi att leverantören levererar efter kravställda krav?
 • Måste varje bild i ett bildspel ha en unik alt-text?
 • Hur skriver man länktexter på ett bra sätt?
 • Måste alla bilder ha alt-texter? 
 • Vad gör vi med bilder som är där endast för dekoration? 

Vill du bara sitta med och lyssna går det givetvis också bra.

Tiden för frågestunderna är mellan klockan 11:00 – 12:00 

 • 6 april
 • 9 juni
 • 24 augusti
 • 26 oktober
 • 14 december

Kontakta Marcos Flores för att få länk till sändningen: 
Marcos.flores@nordicag.com