Planering 2021

På grund av Covid-19 har vi alla våra träffar, utbildningar och föreläsningar digitalt en tid framöver. 

Vi använder Zoom, ett program som finns för både Mac, PC, iPhone, iPad och Android-telefoner. Programmet kan installeras på datorn eller användas direkt i webbfönstret via länken vi skickar ut.

Zoom behöver inte förinstalleras på din dator, vill du ändå göra det hittar du programmet på deras webbplats: 

>> Zoom programvara 

Nedan har ni ett förslag på kommande års planering för nätverket. Ändringar kan komma att ske under året på nätverksdeltagarnas initiativ:

Frågestund / öppet hus

Under dessa träffar kommer vi att svara på frågor som dykt upp, ni kan antingen mejla oss era frågeställningar innan mötet eller ta upp dem vid detta tillfälle. Vi kommer även att använda denna tid för att presentera olika projekt och resultat från tidigare arbeten. 

 • hur en tillgänglig e-tjänst är byggd?
 • hur du skriver länkar som alla har nytta av?
 • om du måste göra alla pdf-filer på din webbplats tillgängliga för alla?
 • hur webbtillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet?
 • hur du kan använda den nya standarden för digital kognitiv tillgänglighet?
 • om det går att mäta hur mycket energi du lägger på ett dåligt formulär?
 • vad det är för skillnad mellan lättlästa texter och klarspråkstexter?

Tid: 11.00 – 11:45

Tillgänglig UX-design, användarupplevelse

Under dessa timmar har vi användarna i fokus.

 • Vilka är de?
 • Vad har de för behov?
 • Vi lär oss mer om hur vi jobbar aktivt med tillgänglig UX-design för att inkludera alla användare.


Vi reder ut förhållandet mellan UX-design och tillgänglighet samt vilka begrepp som kan vara bra att ha koll på. 
Hur fungerar användartester och vad ska man tänka på när man jobbar med dessa. 

Under utbildningen får du tips på material och metoder som du kan ta med hem och arbeta vidare med tillgänglig UX-design.

Tid: 9:30 – 11:30
Föreläsare: Frida Fredblad och Moa Glantz

Digital mötandeutbildning

Digital mötandeutbildning riktad till personer som jobbar i kundcenter/kontaktcenter att lära sig mer om kognitiva svårigheter.

Begripsam bjuder in tre personer från föreningen Begripsam som har egen erfarenhet av kognitiva svårigheter. De berättar vad som kan vara svårt och bli bättre i kontakten med kundtjänst, både i personligt möte och via telefon och mejl. Du som deltar kommer att kunna ställa frågor direkt och diskutera problem och lösningar.

Vi tar även upp och diskutera sådant som kan gå snett i en kommunikation via mejl,  telefon eller besök och vad man kan göra åt det.

 • hur bemöta personer med kognitiva svårigheter?
 • klarspråk/Begriplig-text-kunskaper om att möta människor (och uttrycka sig tillgängligt) i mejl
 • Hörsel och talsvårigheter
 • Praktiska råd och tips
 • Diskussioner och övriga frågor

Tid: 9:30 – 11:30
Föreläsare: Tommy Hagström och Karin Forsell från Begripsam

Tillgänglighetsredogörelsen

Hur tar man fram tillgänglighetsredogörelsen och hur vet man vad den ska innehålla? 

 • Utformning och innehåll
 • Hur ska användaren påtala hinder

Tid: 9:30 – 11:30
Föreläsare: Useit

Utbildning:

I denna utbildning går vi igenom hur man arbetar med tillgänglighet i appar.

 • Hur skiljer sig appar jämfört mot webb?
 • Kan man testa mot WCAG 2.1?
 • Hur vet man om app är tillgänglig eller ej?
 • Tips och exempel på hur man testar varvas med råd runt navigering, struktur och användbarhet.

Tid: 10.00 – 12:00
Föreläsare: Lasse Samuelsson

Frågestund / öppet hus

Under dessa träffar kommer vi att svara på frågor som dykt upp, ni kan antingen mejla oss era frågeställningar innan mötet eller ta upp dem vid detta tillfälle. Vi kommer även att använda denna tid för att presentera olika projekt och resultat från tidigare arbeten. 

 • hur en tillgänglig e-tjänst är byggd?
 • hur du skriver länkar som alla har nytta av?
 • om du måste göra alla pdf-filer på din webbplats tillgängliga för alla?
 • hur webbtillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet?
 • hur du kan använda den nya standarden för digital kognitiv tillgänglighet?
 • om det går att mäta hur mycket energi du lägger på ett dåligt formulär?
 • vad det är för skillnad mellan lättlästa texter och klarspråkstexter?

Tid: 11.00 – 11:45

Nätverksträff

Planering:

 • det gångna året
 • vad vi har för planer/önskemål för kommande höst
 • presentera vår nya utbildning ”Cerifiera dig inom tillgänglighet”.

Tid: 09:00 – 12:00

Utbildning: Introduktion till digitalt
tillgänglighet, steg 1 

Grunderna för dig som vill förstå och börja jobba med digital tillgänglighet. Vi går bland annat igenom användares olika behov, inkluderande design, olika hjälpmedel och visar exempel på olika lösningar. Ni kommer också få tips på hur ni jobba och med tillgänglighet i er verksamhet för att lyckas.

Tid: 10:00 – 12:00
Föreläsare: Josefin Wessman

Utbildning: Fördjupning till digital tillgänglighet, steg 2

Vi fördjupar oss i lagkrav och WCAG och hur ni kan kravställa och testa på ett effektivt sätt. Vi kopplar krav med exempel och kikar närmare på kodbakgrunden till dessa. Du får konkreta tips på verktyg och metoder som du kan tillämpa i ditt arbete.

Tid: 10:00 – 12:00
Föreläsare: Josefin Wessman

Nätverksträff

Under dessa dagar kommer vi att träffas på plats i Stockholm.  

6 oktober 13.00 – 16.00
7 oktober 8:00 – 13.00

Onsdag 6 oktober:

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Kort samtal inför besöket från DIGG

13.30 – 15.00 Tommy Olsson från DIGG, via länk

15.00 – 16.00 Presentation av förberedande kurs för webbspecialistexamen hos IAAP, Andreas Cederbom

 

Torsag 7 oktober:

09.00 – 11.00 Tema: Upphandlingar, Stefan Johansson

11.00 – 12.00 Sammanfattning

12.00 – 13.00 Lunch

Utbildning: Begriplig text

Under den här utbildningen

 • förklarar vi med konkreta råd hur du gör en text (mer) begriplig
 • visar vi med exempel när texter fungerar bra och mindre bra.
 • utgår vi från synpunkter och erfarenheter från personer som har svårt att läsa och förstå texter

Vi använder helst riktiga exempel, så du är välkommen att skicka in egna texter från din webbplats. Vi behöver få dina texter senast måndag den 11 oktober. (Obs! Vi kanske inte hinner gå igenom alla texter under utbildningen.)

Tid: 9:30- 11:30
Föreläsare: Karin Forsell

Utbildning: Tillgängliga bibliotek

Under 2020 har Begripsam inventerat och haft föreläsningar för mer än 15 bibliotek runt om i landet. Vi har lärt oss mycket och kan därför ge mycket praktiska och konkreta råd om hur du kan skapa ett kognitivt tillgängligt bibliotek. I denna föreläsning får du både grundläggande utbildning om kognitiva funktionsnedsättningar,  konkreta råd och tips samt en enkel checklista.

Tid: 9:30- 11:30
Föreläsare: Karin Forsell och Tommy Hagström från Begripsam.

Nätverksträff  

24 november 13.00 – 16.00 
25 november 09:00 – 13.00

Onsdag 24 november:

13.00 – 14.30 Praktiskt pass, hands-on på olika valideringsverktyg, jämförelse och genomgång, Lasse Samuelsson och Jossefin Wessman

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16.00 Presentera kravställning utifrån kognitiv tillgänglighet från projektet DigiKog, Stefan Johansson

 

Torsdag 25 november:

09.00 – 10.30 Resultatet av upphandlingsprojektet (frukost under passet), Stefan Johansson

10.30 – 11.30 Hur ska vi kontrollera programvara som inte är webb? Stefan Johansson

11.30 – 12.00 Inför 2022

Frågestund / öppet hus

Under dessa träffar kommer vi att svara på frågor som dykt upp, ni kan antingen mejla oss era frågeställningar innan mötet eller ta upp dem vid detta tillfälle. Vi kommer även att använda denna tid för att presentera olika projekt och resultat från tidigare arbeten. 

 • hur en tillgänglig e-tjänst är byggd?
 • hur du skriver länkar som alla har nytta av?
 • om du måste göra alla pdf-filer på din webbplats tillgängliga för alla?
 • hur webbtillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet?
 • hur du kan använda den nya standarden för digital kognitiv tillgänglighet?
 • om det går att mäta hur mycket energi du lägger på ett dåligt formulär?
 • vad det är för skillnad mellan lättlästa texter och klarspråkstexter?

Tid: 11.00 – 11:45