Våra Öppna utbildningar

Tillgängliga dokument 

Datum: 27 april / 4 maj

Hur skapar man tillgängliga dokument?

Vi visar i våra exempeldokument hur du kan arbeta för att skapa tillgängliga dokument, oavsett om du arbetar med mallar, tar fram dokument från grunden eller löser problem i dokument du redan har.

Begripliga texter

Datum: 26 maj

Vill du lära dig att skriva texter som är begripliga för så många som möjligt? 

Vi går igenom riktlinjerna för klarspråk, hur du ska tolka språklagens direktiv, samt delar med oss av riktigt bra verktyg hämtade från projektet Begriplig text.

KOGNITIVT TILLGÄNGLIGHET

Datum: 8 juni

En teoretisk föreläsning om kognitiva funktionsnedsättningar 

Stefan Johansson, VD för Begripsam, forskare och teknologie doktor vid KTH, berättar om hur Begripsam använder vetenskapliga metoder från aktionsforskning i uppdrag och användarmedverkan.

Animerad bild, datorskärm med fyra personer i ett webbmöte