Kravunderlag

Att ha tydliga och bra kravunderlag är grunden till en tillgänglig webbplats eller exempelvis en e-tjänst. Våra kravunderlag kan användas vid en upphandling, som ett stöd vid uppbyggnad av en ny webbplats eller varför inte som ett stöd för era redaktörer eller utvecklare.

Kraven är en konkretisering av WCAG 2.1 och EN 301 549 men omfattar även viktiga tillgänglighetsaspekter utöver riktlinjerna. Med vår erfarenhet av arbete kring tillgänglighet genom både tester och av forskning visar det sig att de lagförda kraven inte räcker till, därför har vi arbetat fram våra egna krav som vi anser kompletterar de lagförda kraven.

WCAG 2.1 riktlinjer, öppnas i nytt flik
EN 301 549 riktlinjer (öppnas i nytt flik)