Kom med i vårt kommunnätverk – Digidig!

Illustration, personer som nätverkar

Digidig Kommunnätverket 

Är du som David i kampen mot Goliat för att förbättra tillgängligheten i din kommun? Då är du precis den personen vi söker till vårt kommunnätverk. Tillsammans med andra jobbar vi för att höja tillgängligheten i våra kommuner. 

Vi arbetar på olika sätt för att höja kompetensen bland kommunerna och en stor efterfrågan från kommunerna i nätverket är just utbildningar.

Under 2021 har vi hittills haft ungefär 10 utbildningar där deltagare från de olika kommunerna deltar utan extra kostnad. Vi spelar in alla utbildningar för att det ska vara enkelt att kunna ta del av utbildningarna i efterhand. Totalt har ca 300 deltagare varit med under våra utbildningar under året.

Några exempel på tidigare inspelade utbildningar:

 • Appar och Tillgänglighet
 • Bemötande i kundcenter/kontaktcenter
 • Tillgänglig UX-design, användarupplevelse

Förutom våra utbildningar så jobbar vi också med att:

 • Ta fram en metod för systematisk granskning av digitala gränssnitt
 • Planera och skapa en strategi för implementering av DOS-lagen inom hela kommunen
 • Ta fram en upphandlingsmetod som säkerställer tillgängligheten vid beställningar av digitala tjänster

Erbjudande

Ansluter du dig under 2021 för medlemskap nästa år (2022) får du förutom deltagande under 2022 dessutom delta på resterande träffar och seminarium under 2021. Vi bjuder även din kommun på en valfri halvdagsutbildning!

Förutom utbildningen ingår som alltid:

 • Tidigare inspelade utbildningar
 • Ace it, en testplattform som ger er stöd i ert arbete med att administrera tillgänglighetsanalyser
 • Kravunderlag för exempelvis upphandling digitala tjänster
 • Rekommendationer i framtagande av e-tjänster och blanketter
 • Några av Sveriges främsta och mest erfarna experter inom kogntitiv, fysisk och digital tillgänglighet och användbarhet.

Vill du veta med om kommunnätverket kan du kontakta Marcos Flores:

Marcos Flores
Telefon: 079-332 56 78
E-post: marcos.flores@nordicag.com