God Jul från oss

I skrivande stund är det stort fokus på webbtillgänglighetsdirektivet men vi får inte glömma bort att tillgänglighet är så mycket mer än ett direktiv. Att få ta del av information på en webbplats eller ett pdf-dokument är inte bara en demokratisk rättighet, det är även en förutsättning för att känna sig inkluderad.

Vi lever i ett digitalt samhälle där ni är ansvariga över era webbplatser, det är ni som styr vilka som ska kunna ta del av er information och det ni som kan påverka om ert innehåll kan läsas av alla.  

Tillgänglighet är ett långsiktigt arbete som aldrig tar slut, det är inget man lär sig över en dag.  Det finns olika sätt att lära sig mer om tillgänglighet, det kan vara utbildningar, föreläsningar, läsa resultat och mycket mer. Vi har nu till jul skapat 3 olika julerbjudande som vi tror kan vara starten för ert arbete att förbättra och lära er mer om tillgänglighet.

Våra erbjudanden:

Lilla paketet:

  • Kravunderlag
  • Introduktion

Att ha tydliga och bra kravunderlag är grunden till en tillgänglig webbplats eller exempelvis en e-tjänst. Våra kravunderlag kan användas vid en upphandling, som ett stöd vid uppbyggnad av en ny webbplats eller varför inte som ett stöd för era redaktörer eller utvecklare.

Kraven är en konkretisering av WCAG 2.1 och EN 301 549 men omfattar även viktiga tillgänglighetsaspekter utöver riktlinjerna. (Levereras som en excel-fil)

Tillsammans med kravunderlaget kommer det även introduktion till webbtillgänglighetsdirektivet anpassad för er organisation.

Pris 15 000 kr

Mellanpaketet:

  • Tillgång till Ace it under 2020 – automatisk testplattform
  • Introduktion för ert granskningsarbete
  • Stöd med att sätta upp det första granskningsprotokollet”

Vi ger en grundlig introduktion i hur Ace it fungerar och en metodik för att inkludera en större del av organisationen i ert tillgänglighetsarbete. Ni får veta hur ni sätter genomför automatiska tester samt hur ni sätter upp och fördelar arbetet med att skapa fullständiga tillgänglighetsprotokoll.


Pris: 20 000 kr

Stora paketet:

Det stora paketet innehåller:

  • WCAG 2.1 granskning
  • Överlämningsmöte där vi går igenom resultatet
  • Tillgång till Ace it under 2020 – automatisk testplattform

I det stora paketet inleder vi arbetet med att granska er webbplats. I granskningen kontrollerar vi punkterna som finns i WCAG 2.1, vilka punkter som är godkända och icke godkända för er webbplats. Ni får en tydlig sammanfattning av granskningen och varje fel som hittas kommer med en beskrivning av felmeddelandet, ett underlag hur du åtgärdar det och vilken punkt det gäller.

Option:

Med hjälp av en timpotten finns vi tillgängliga under ert arbete. Stöter ni på punkter som ni inte lyckas åtgärda eller behöver stöd för att kontrollera fixade punkter är båda exempel på hur ni kan använda oss genom timpotten.

Pris: 65 000 kr + eventuell timpott

För mer information:

> Ace it – Automatisk plattform
> WCAG 2.1 Granskning