DigiJag + Härjedalens kommun

Fotografi på Frida Ärlemalm varför anslöt vi oss till Digijag?

Allt började med att jag, Frida Ärlemalm, fick anställning som projektledare på Härjedalens bibliotek hösten 2020. Projektets huvudområden har varit digital delaktighet och digitala arrangemang och är finansierat via Kulturrådets bidrag ”Stärkta bibliotek”.

Bibliotek arbetar utifrån bibliotekslagen och där finns det tydligt listat vilka grupper biblioteken bör ägna särskilt uppmärksamhet åt i sin verksamhet.

En av dessa prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättningar, ”bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” (Källa: Bibliotekslag (2013:801)).

Jag fick höra om Mora folkhögskolas kurs Anpassad IT och blev inspirerad av metoderna som användes där. Jag tog kontakt med Kerstin Gatu som är kursansvarig. På den vägen fick jag veta om Digijag plattformen och sen rullade allt igång.

Eftersom ett av bibliotekens uppdrag just är att erbjuda tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information kändes Digijag som en intressant och användarbar plattform.

Det som krävdes för att komma igång var att få kontakt med målgruppen.

Samarbete mellan biblioteken och de dagliga verksamheterna (IDAMIC)

Mina kollegor på biblioteken i kommunen berättade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) var en målgrupp som de upplevde sig träffa ganska sällan på biblioteken. De hade inte heller något pågående samarbete med LSS boenden eller daglig verksamhet på sina orter.

Först av allt tog jag kontakt med kommunens områdeschef för LSS och blev inbjuden på ett ledningsmöte för enhetschefer inom LSS i kommunen. Där berättade jag om bibliotekets lagstadgade uppdrag och gav förslag på aktiviteter och hur ett samarbete skulle kunna börja ta form.

Strax därefter bjöd jag in chefer och personal till en inspirationsträff där Kerstin och Marcos fick berätta om Digijag och visa upp plattformen. När det var dags för beslut angående inköp av licens ville alla fyra dagliga verksamheter i kommunen med, i Sveg, Hede och Funäsdalen. Sen följde många möten och administratörsutbildningar i Digijag tillsammans med personal från daglig verksamhet och personal från biblioteken i kommunen.

Härjedalen är en till ytan stor kommun men mycket glesbefolkad.

Samarbeten är enligt mig av yttersta vikt. I början var idén att jag skulle besöka verksamheterna fysisk och att deltagarna i grupp skulle besöka biblioteken på sina orter. Detta har vi varit tvungna att skjuta upp på grund av Corona.

Filmklubben

Istället startade vi upp en digital filmklubb. Har man ett bibliotekskort i Härjedalens kommun kan man låna film gratis från två olika filmtjänster. Jag ville lyfta fram bibliotekens digitala tjänster och uppmuntra till att skaffa ett eget lånekort.

Filmklubbsträffarna har varit fantastiska. Personer som inte har träffats på mer än ett år har fått kontakt och kunnat se varandra digitalt. Många hade inte använt sig av videorum för samtal tidigare och detta blev en mycket positiv upplevelse.

Att filmklubben har pågått parallellt med utvecklingen av Digijag samarbetet tror jag har varit väldigt positivt. På det sättet har vi ett trevligt fungerande möte som ger mersmak på allt roligt vi kan komma att göra i Digijag.

Nästa träff kommer vi att gå in i filmklubbens rum via Digijag plattformen. Det blir som en mjuk introduktion till att under hösten kunna komma igång mer på allvar.

Sammanfattningsvis kan man säga att Corona pandemin både har utmanat men också möjliggjort för en öppnare inställning till digitala möten.

Det har dessutom sparat både tid och resor på att träffas i digitala miljöer och möjliggjort att vi kunnat samarbeta som en hel kommun. Så på ett sätt har det varit mer hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt för oss. Även om vi längtar efter att få träffas på riktigt!

Det är även viktigt att hela tiden påminna sig om sin verksamhets uppdrag. Att betona vikten av digital kompetens, demokratiska rättigheter och rätten till ett kulturliv tillgänglig för alla.

Utmaningar

Det man behöver räkna med är att det tar sin tid att komma igång när det är många inblandade verksamheter och personer. Samtidigt så är det just det som är viktigt. Att vi är många som hjälps åt och arbetar mot samma mål. 

Att chefer engagerar sig är avgörande. Det måste ges tid till personal som blir administratörer att kunna sätta sig in i Digijag och gå utbildningarna som erbjuds. En annan utmaning är tillgången till digital infrastruktur som wifi och digital utrustning. Här i kommunen saknas wifi på mer än 50 procent av daglig verksamheterna.

Förhoppningen är att fler verksamheter inom kommunen kommer att ansluta sig till bibliotekens och daglig verksamhets Digijag samarbete och att det satsas mer på så kallad ”välfärdstekniken” inom verksamheter som berör LSS.

Önskefunktioner

Det märks att plattformen är ny och under utveckling. Jag tycker det känns spännande att få vara delaktig i att utforska plattformens användarvänlighet. Tror att Digijag har stor potential till utveckling och märker att det finns en stor lyhördhet kring våra, användarnas, upplevelser, behov och åsikter.

En stor efterfrågan på daglig verksamheterna är att det ska kunna gå att ha personliga sidor på Digijag, att det ska finnas fler funktioner som liknar sociala medier.

Jag skulle även önska att plattformen så småningom blev mer interaktiv till exempel att det gick att skriva kommentarer, diskutera eller fylla i betyg/rösta på olika sätt direkt i Digijag.

Frida Ärlemalm, Lillhärdal 2021-06-17

Vill du veta mer om digijag?

Ta kontakt med oss och boka in ett förutsättningslös möte där vi visar upp DigiJag och diskuterar hur användningen skulle kunna vara i er verksamhet/kommun. 

>> Projektet DigiJag (öppnas i nytt fönster)