Digijag center

Digijag center logotyp

Digijag center – kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Tillsammans med Begripsam, Mora Folkhögskola, region Dalarna, Axess lab samt Limepark är vi med i ett projekt där vi ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning(IF) att delta i det digitala samhället. 

I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret kommer ledande experter på området att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. På detta sätt kommer vi att skapa ett kompetensnav till stöd för att ge en av de mest eftersatta grupperna i samhället ökad tillgång till det digitala samhället.

Projektet ska betraktas som ett etableringsprojekt. Efter etablering kommer verksamheten att finansieras via avgifter och det ordinarie stödformerna inom folkbildningssystemet.

>> Digijag Center, öppnas i ny flik.