DigiJag + Härjedalens kommun

Fotografi på Frida Ärlemalm varför anslöt vi oss till Digijag?

Allt började med att jag, Frida Ärlemalm, fick anställning som projektledare på Härjedalens bibliotek hösten 2020. Projektets huvudområden har varit digital delaktighet och digitala arrangemang och är finansierat via Kulturrådets bidrag ”Stärkta bibliotek”.

Bibliotek arbetar utifrån bibliotekslagen och där finns det tydligt listat vilka grupper biblioteken bör ägna särskilt uppmärksamhet åt i sin verksamhet.

En av dessa prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättningar, ”bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” (Källa: Bibliotekslag (2013:801)).

Jag fick höra om Mora folkhögskolas kurs Anpassad IT och blev inspirerad av metoderna som användes där. Jag tog kontakt med Kerstin Gatu som är kursansvarig. På den vägen fick jag veta om Digijag plattformen och sen rullade allt igång.

Eftersom ett av bibliotekens uppdrag just är att erbjuda tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information kändes Digijag som en intressant och användarbar plattform.

Det som krävdes för att komma igång var att få kontakt med målgruppen.

Samarbete mellan biblioteken och de dagliga verksamheterna (IDAMIC)

Mina kollegor på biblioteken i kommunen berättade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) var en målgrupp som de upplevde sig träffa ganska sällan på biblioteken. De hade inte heller något pågående samarbete med LSS boenden eller daglig verksamhet på sina orter.

Först av allt tog jag kontakt med kommunens områdeschef för LSS och blev inbjuden på ett ledningsmöte för enhetschefer inom LSS i kommunen. Där berättade jag om bibliotekets lagstadgade uppdrag och gav förslag på aktiviteter och hur ett samarbete skulle kunna börja ta form.

Strax därefter bjöd jag in chefer och personal till en inspirationsträff där Kerstin och Marcos fick berätta om Digijag och visa upp plattformen. När det var dags för beslut angående inköp av licens ville alla fyra dagliga verksamheter i kommunen med, i Sveg, Hede och Funäsdalen. Sen följde många möten och administratörsutbildningar i Digijag tillsammans med personal från daglig verksamhet och personal från biblioteken i kommunen.

Härjedalen är en till ytan stor kommun men mycket glesbefolkad.

Samarbeten är enligt mig av yttersta vikt. I början var idén att jag skulle besöka verksamheterna fysisk och att deltagarna i grupp skulle besöka biblioteken på sina orter. Detta har vi varit tvungna att skjuta upp på grund av Corona.

Filmklubben

Istället startade vi upp en digital filmklubb. Har man ett bibliotekskort i Härjedalens kommun kan man låna film gratis från två olika filmtjänster. Jag ville lyfta fram bibliotekens digitala tjänster och uppmuntra till att skaffa ett eget lånekort.

Filmklubbsträffarna har varit fantastiska. Personer som inte har träffats på mer än ett år har fått kontakt och kunnat se varandra digitalt. Många hade inte använt sig av videorum för samtal tidigare och detta blev en mycket positiv upplevelse.

Att filmklubben har pågått parallellt med utvecklingen av Digijag samarbetet tror jag har varit väldigt positivt. På det sättet har vi ett trevligt fungerande möte som ger mersmak på allt roligt vi kan komma att göra i Digijag.

Nästa träff kommer vi att gå in i filmklubbens rum via Digijag plattformen. Det blir som en mjuk introduktion till att under hösten kunna komma igång mer på allvar.

Sammanfattningsvis kan man säga att Corona pandemin både har utmanat men också möjliggjort för en öppnare inställning till digitala möten.

Det har dessutom sparat både tid och resor på att träffas i digitala miljöer och möjliggjort att vi kunnat samarbeta som en hel kommun. Så på ett sätt har det varit mer hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt för oss. Även om vi längtar efter att få träffas på riktigt!

Det är även viktigt att hela tiden påminna sig om sin verksamhets uppdrag. Att betona vikten av digital kompetens, demokratiska rättigheter och rätten till ett kulturliv tillgänglig för alla.

Utmaningar

Det man behöver räkna med är att det tar sin tid att komma igång när det är många inblandade verksamheter och personer. Samtidigt så är det just det som är viktigt. Att vi är många som hjälps åt och arbetar mot samma mål. 

Att chefer engagerar sig är avgörande. Det måste ges tid till personal som blir administratörer att kunna sätta sig in i Digijag och gå utbildningarna som erbjuds. En annan utmaning är tillgången till digital infrastruktur som wifi och digital utrustning. Här i kommunen saknas wifi på mer än 50 procent av daglig verksamheterna.

Förhoppningen är att fler verksamheter inom kommunen kommer att ansluta sig till bibliotekens och daglig verksamhets Digijag samarbete och att det satsas mer på så kallad ”välfärdstekniken” inom verksamheter som berör LSS.

Önskefunktioner

Det märks att plattformen är ny och under utveckling. Jag tycker det känns spännande att få vara delaktig i att utforska plattformens användarvänlighet. Tror att Digijag har stor potential till utveckling och märker att det finns en stor lyhördhet kring våra, användarnas, upplevelser, behov och åsikter.

En stor efterfrågan på daglig verksamheterna är att det ska kunna gå att ha personliga sidor på Digijag, att det ska finnas fler funktioner som liknar sociala medier.

Jag skulle även önska att plattformen så småningom blev mer interaktiv till exempel att det gick att skriva kommentarer, diskutera eller fylla i betyg/rösta på olika sätt direkt i Digijag.

Frida Ärlemalm, Lillhärdal 2021-06-17

Vill du veta mer om digijag?

Ta kontakt med oss och boka in ett förutsättningslös möte där vi visar upp DigiJag och diskuterar hur användningen skulle kunna vara i er verksamhet/kommun. 

>> Projektet DigiJag (öppnas i nytt fönster) 

Nordic Accessibility Group och DIGG bjuder in till frågestund

Nu är det dags att boka in nästa frågestund!


Den 22 april slår vi åter igen upp portarna för att ställa frågor kring tillgänglighet och hur er verksamhet kan förbättra den digitala inkluderingen.

 

DIGG och Nordic Accessibility Groups logotyper samt bilder på experterna, Sandra Eriksson, Tommy Olsson, Stefan Johansson och Hampus Sethfors

Denna gång gästas vi av Tommy Olsson från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Tommy kommer att presentera sin myndighet och informera om hur tillsynsarbetet fortlöper.

Nu har du chansen att ställa dina frågor till Tommy samt till vår grupp av tillgänglighetsexperter. Under ca 1 timme kan du ställa dina frågor du vill (inom området!) och vara med och diskutera och nätverka med kollegor i branschen.

Planering

10:30 Presentation av Tommy Olsson från DIGG samt vår expertpanel

10:45 Tommy Olsson från DIGG presenterar aktuell information om hur tillsynsarbetet fortlöper.

11:00 Frågestund

Viktig information

Denna frågestund vänder sig i första hand till personer som jobbar inom offentlig sektorn. Vid mån om plats kommer övriga anmälda få plats efter turordning. 

Skicka gärna med dina frågor vid anmälan för större chans att få just dina frågor besvarade. 

DATUM


Datum:
Torsdag 22 april

Tid: 10.30 – 12.00
Pris: gratis
Expertpanel:
Tommy Olsson, DIGG

Sandra Eriksson, Useit
Hampus Sethfors, Axess Lab
Stefan Johansson, Begripsam

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

(Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.)

Utbildning: Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

Kognitiv tillgänglighet innebär att innehållet även är tillgängligt för personer med kognitiv funktionsnedsättningar.
Hur kan vi skapa ett samhälle där det designas för att möta de människor som ännu inte är helt digitala?

Stefan Johansson, VD för Begripsam, forskare och teknologie doktor vid KTH, berättar om hur Begripsam använder vetenskapliga metoder från aktionsforskning i uppdrag och användarmedverkan.

Genom denna utbildning går vi igenom:

 • Vad är kognitiva funktionsnedsättningar? Även en del om forskning
 • Användarmedverkan
 • Standard för kogntivt tillgängliga produkter och tjänster, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.
 • Goda exempel, tips och råd

Datum

Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

 

Datum: Tisdag 8 juni
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Stefan Johansson

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

 • Vi vill ha din anmälan senast den 1 juni.
 • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
 • Anmälan är bindande.
 • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.

Utbildning: Begripliga texter

Vill du lära dig att skriva texter som är begripliga för så många som möjligt? Här har du chansen!

Under tre timmar går vi igenom riktlinjerna för klarspråk, hur du ska tolka språklagens direktiv om att språket i offentliga texter ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” samt delar med oss av riktigt bra verktyg hämtade från projektet Begriplig text.

Vi varvar teori med korta övningar.

Det handlar exempelvis om att göra

 • bra rubriker
 • punktlistor
 • luftiga texter
 • fetmarkerade nyckelord
 • sammanfattningar

och att skriva

 • vardagliga ord
 • kortare meningar
 • med ett du-tilltal
 • aktiva verb.

Datum

Begripliga texter

Datum:
 Onsdag 26 maj
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Karin Forsell

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

 • Vi vill ha din anmälan senast den 19 maj.
 • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
 • Anmälan är bindande.
 • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.

Utbildning: Tillgängliga dokument

Att Skapa tillgängliga dokument

Alla människor har rätt att ta del av information som finns på en webbplats eller exempelvis ett pdf-dokument, det är även en förutsättning för att bli inkluderad i samhället.

Därför erbjuder vi nu två utbildningar som lär ut hur du skapar tillgängliga dokument:

 • Word till pdf
 • InDesign till pdf

Tillgängliga pdf-dokument 

Dokument är en viktig del av en webbplats, men de har också unika utmaningar för att de ska fungera för alla.

Vi visar i våra exempeldokument hur du kan arbeta för att skapa tillgängliga dokument, oavsett om du arbetar med mallar, tar fram dokument från grunden eller löser problem i dokument du redan har.

Under utbildningen fokuserar vi på Microsoft Word respektive InDesign. Du får också lära dig kontroll och efterarbete i Adobe Acrobat Pro.

Vi går bland annat igenom
 • styckeformat/formatmallar
 • layout
 • tabeller
 • länkar
 • innehållsförteckning
 • formulär

Målet är att dina dokument ska fungera för användarna. Och som bonus kommer dina dokument också att följa kraven i Webbdirektivet.

Datum

Tillgängliga pdf-dokument från Word

Datum: 27 april
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Danne Borell

Tillgängliga pdf-dokument från InDesign 

Datum: 4 maj
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Danne Borell

Anmälan

Anmäl dig via länken nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

 • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
 • Anmälan är bindande.
 • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.

Frågestund 24 mars

Nu slår vi upp portarna igen!

Nu har du återigen chansen att träffa våra experter inom tillgänglighet. Under 1,5 timme kan du ställa vilka frågor du vill (inom området!) och vara med och diskutera och nätverka med kollegor i branschen.

Denna gång har vi uppdaterat frågestunden med olika kategorier och expertkonsulter inom området.

Varför inte ställa frågor om hur man ser till att skapa tillgängliga dokument till vår expert Danne Borell?
Danne har över 10 års erfarenhet inom tillgängliga dokument och varit med hållt ett flertal utbildningar och workshop inom området, Danne är dessutom certifierad enligt IAAP.

Hur funkar frågestunden?

Börja med att anmäla dig. Välj inriktning (det är förstås helt okej att ändra sig, även precis innan eller under frågestunden).
Kom förberedd eller oförberedd. Du ställer frågorna och vi svarar, så gott vi kan. Vill du bara sitta med och lyssna går det givetvis också bra.
Vi sänder frågestunden via Zoom. När du anmält dig och valt inriktning tar vi dig till rätt ”rum”. Vi avslutar frågestunden gemensamt

Denna gång kan du välja mellan fyra inriktningar: 

 1. Tillgängliga dokument
 2. Hur tänker man kring kognitiv tillgänglighet
 3. Generella frågor
 4. Klarspråk, lättläst, texter och innehåll

När: Onsdag den 24 mars, klockan 10.30 – 12.00.
Plats: Zoom (du får en länk när du anmält dig)
Kostnad: Gratis
Medverkande konsulter: Danne Borell, Hampus Sethfors, Josefin Wessman, Stefan Johansson, Karin Forsell och Daniel Göransson
Anmälan: Anmäl dig genom att mejla till Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com

Träffa experter på tillgänglighet

Några av Nordic Accessibilitys groups medarbetare

Nu har du ett unikt tillfälle att träffa några av Nordic Accessibility Groups tillgänglighetsexperter!

Undrar du

 • hur en tillgänglig e-tjänst är byggd?
 • hur du skriver länkar som alla har nytta av?
 • om du måste göra alla pdf-filer på din webbplats tillgängliga för alla?
 • hur webbtillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet?
 • hur du kan använda den nya standarden för digital kognitiv tillgänglighet?
 • om det går att mäta hur mycket energi du lägger på ett dåligt formulär?
 • vad det är för skillnad mellan lättlästa texter och klarspråkstexter?

För första gången erbjuder vi en öppen frågestund med våra experter inom tillgänglighet.

Kom och ställ frågor till experter inom text, kod, UX och till en teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet. Och det bästa av allt, det kostar ingenting! 

 

När: Onsdag den 21 oktober, klockan 13:30 – 15:00.
Plats: Zoom, länk skickas ut till de som anmält sig
Kostnad: Gratis

Anmälan: Anmäl dig till oss genom att skicka ett mejl till marcos.flores@nordicag.com

 

Begränsat antal platser, så vänta inte, skicka din anmälan nu!

Utbildning i textning av inspelningar

Vi har fått många frågor om textning av inspelade Kommunfullmäktigemöten som läggs upp på webben. Därför har vi satt ihop en utbildning på temat, där vi hoppas att de flesta av era frågor besvaras. Utbildningen är delad på två delar. 

I korthet går vi igenom följande:

 • Vi visar de gratisverktyg som finns för textning och ger tips på hur de används.
 • Vi berättar vad som krävs av inspelningen för att textningen ska fungera.
 • Vad du behöver tänka på för att textningen ska bli tillgänglig.

Som dokumentation får ni den powerpointpresentation som vi kommer att visa, samt en inspelning av utbildningen. Uppföljningen spelas inte in.

Tid: Tisdagen den 20/10 klockan 13:30 – 15:15. 
Plats: Via Zoom, länk skickas ut vid anmälan

Pris: 3 800 kr/deltagare. (Kostnadsfritt för de kommuner som är med i nätverket, eller som blir medlemmar inför 2021).
Vid gruppanmälan är det viktigt att vi får samtliga deltagares mailadresser.

Anmälan är bindande och sker via mail till mig. Vänligen meddela era faktureringsuppgifterna direkt i anmälan.

Skicka er anmälan till: 
marcos.flores@nordicag.com 

Begripliga texter – nu vet vi vad som krävs! Onlineutbildning 15 maj

Den 15 maj är det dags för en ny onlineutbildning, denna gång fokuserar vi på att förbättra texter.

Begripsam, som är en del av Nordic Accessibility Group, har deltagit i projektet Begriplig text åren 2016 till 2019. I projektet har de undersökt vad som gör texter lätta att läsa och förstå.
Genom vårt kommunnätverk Digidig kommer vi nu att sprida kunskapen vidare!

Under den här utbildningen

 • förklarar vi med konkreta råd hur du gör en text (mer) begriplig
 • visar vi med exempel när texter fungerar bra och mindre bra. 
 • utgår vi från synpunkter och erfarenheter från personer som har svårt att läsa och förstå texter

Vi använder helst riktiga exempel, så du är välkommen att skicka in egna texter från din webbplats. Vi behöver få dina texter senast onsdag den 13 maj. (Obs! Vi kanske inte hinner gå igenom alla texter under utbildningen.)

Information om utbildningen:

När: fredag den 15 maj klockan 09.00–11.00
Var: Zoom (länk skickas till deltagarna)
Föreläsare: Karin Forsell, Begripsam
Målgrupp: Utbildningen är främst för dig som skriver, producerar eller förmedlar text och information. 
Pris: 990 kr/per person (För medlemmar i Digidig kommunnätverk är denna utbildning kostnadsfri) 

Anmälan:

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:
E-post: marcos.flores@nordicag.com
Telefon: 08-21 26 00

Karin Forsell

Porträttfoto, Karin Forsell

Karin har arbetat med tillgänglig information och kommunikation i 30 år. De senaste åren med fokus på språkvård och tillgängligt webbinnehåll.

Karin har genom åren bidragit till att flera hundra offentliga webbplatser blivit mer begripliga, med hjälp av verktyg som klarspråk och lättläst svenska. Hennes föreläsningar och utbildningar ger på ett lättsamt sätt både ny insikt och kunskap om vikten av begripliga texter.

Tillgänglighet på bibliotek – Webbinarium 22 april

Du har nu möjligheten att delta på en väldigt spännande förmiddag med inriktning tillgänglighet bland våra bibliotek.

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har tidigare uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Begripsam presenterar sin kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Dessutom kommer Mia Larsdotter som är sakkunnig på Begripsam berätta om de vanligaste tillgänglighetsbristerna samt ge er tips om hur ni kan åtgärda dem.

Webbinariumet kostar 550 kr per person (om man inte är kommun och medlem i Digidig-nätverket, då är det gratis!)

Priset är exkl.moms

Anmälan:

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:
E-post: marcos.flores@nordicag.com
Telefon: 08-21 26 00
Avanmälan ska ske senast 14 dagar innan utbildningsdag

Program:

22 april – online

Kl 09.00–09.45
Resultat från översyn över folkbibliotekens kunskap när det gäller kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Beställare av uppdraget var Kulturrådet.
Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.00–10.30
Sammanfattning av de vanligaste tillgänglighetsbristerna från Begripsams inventering av Malmö stads samtliga bibliotek och våra tips om hur du kan åtgärda dem.
Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.45–11.30
Hur jobbar Malmö stadsbibliotek vidare med tillgänglighet?
Karin Larsson, tillgänglighetsstrateg, Malmö stadsbibliotek

Kl 11.30–12.00
Frågestund och kommentarer.