Tillgänglighet på bibliotek – Webbinarium 22 april

Du har nu möjligheten att delta på en väldigt spännande förmiddag med inriktning tillgänglighet bland våra bibliotek.

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har tidigare uppmärksammat att det finns en brist på kunskap på bibliotek om hur man skapar god tillgänglighet till verksamheten för personer med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Begripsam presenterar sin kunskapsöversikt över folkbibliotekens uppdrag och verksamhet i relation till psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Dessutom kommer Mia Larsdotter som är sakkunnig på Begripsam berätta om de vanligaste tillgänglighetsbristerna samt ge er tips om hur ni kan åtgärda dem.

Webbinariumet kostar 550 kr per person (om man inte är kommun och medlem i Digidig-nätverket, då är det gratis!)

Priset är exkl.moms

Anmälan:

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:
E-post: marcos.flores@nordicag.com
Telefon: 08-21 26 00
Avanmälan ska ske senast 14 dagar innan utbildningsdag

Program:

22 april – online

Kl 09.00–09.45
Resultat från översyn över folkbibliotekens kunskap när det gäller kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar. Beställare av uppdraget var Kulturrådet.
Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.00–10.30
Sammanfattning av de vanligaste tillgänglighetsbristerna från Begripsams inventering av Malmö stads samtliga bibliotek och våra tips om hur du kan åtgärda dem.
Mia Larsdotter, sakkunnig på Begripsam

Kl 10.45–11.30
Hur jobbar Malmö stadsbibliotek vidare med tillgänglighet?
Karin Larsson, tillgänglighetsstrateg, Malmö stadsbibliotek

Kl 11.30–12.00
Frågestund och kommentarer.

Onlineutbildning 21/4: Tillgängliga formulär, checkouts och e-tjänster

”Det händer ju inget! Kan du kolla om jag fortfarande har internet?”

En användare med grav synnedsättning har tryckt på knappen ”Nästa” i ett köpflöde under ett användningstest. Ett felmeddelande har dykt upp, men det har hennes hjälpmedel inte fått fokus på. Hon virrar runt ett tag och ger till slut upp. ”Jag får försöka handla på en annan sajt.”  

Efter att ha genomfört hundratals användningstester med personer med funktionsnedsättningar är jag inte så förvånad. Den typen av resultat är mer regel än undantag. 

I denna halvdagsutbildning på distans kommer du få de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga formulär, som höjer er konvertering, uppfyller lagkrav och framförallt funkar för alla användare, oavsett funktionsförmåga. Du får massor av både bra och mindre bra exempel från e-tjänster och checkout-flöden.

Du får svar på frågor som:

 • Vad är de vanligaste fallgroparna? 
 • Hur designar man inkluderande felhantering? 
 • Fungerar e-legitimation med hjälpmedel? 
 • Hur gör vi vårt formulär mer kognitivt tillgänglig?  

Piskan! Lagar om tillgänglighet

Utöver att lära dig om formulär kommer du dessutom få en intro till vilka lagkrav som gäller i Sverige kring digital tillgänglighet. Bland annat webbtillgänglighetsdirektivet (DOS-lagen), European Accessibility Act och standarden som alla lagar pekar på: WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Oroa dej inte, du kommer inte tråkas ut av massor av juristprat. Det kommer vara pedagogiskt, lättsmält och specifikt för dig som jobbar med digitala gränssnitt. Här är några frågor vi kommer besvara: 

 • Hur vet vi om vi uppfyller lagen?
 • Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig?
 • Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Information om utbildningen

Plats: Online (Zoom)
Tid: 13:00 – 16:00
Tema: E-tjänster / Tillgänglighet till digital offentlig service
Utbildningsledare: Hampus Sethfors
Pris: 990 kr/per person (vid fler än 10 personer från samma organisation, be om pris)

Porträttfoto, Hampus Sethfors

Program:

13:00 Introduktion tillgänglighet och inkluderande design
13:30 Vad säger lagen?
14.00 Tillgängliga formulär
15:30 Frågor och diskussion

Anmälan: 

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:
E-post: marcos.flores@nordicag.com   
Telefon: 08-21 26 00
Avanmälan ska ske senast 14 dagar innan utbildningsdag9

Utbildningsturné inställd

Just nu är det stora förändringar i hela samhället, inte bara på arbetet utan även hemma och ute bland människor.
Alla har vi fått ta större ansvar för att hålla oss friska och inte sprida eventuella sjukdomar vidare.

Vi har därför valt att ställa in våra fysiska utbildningar för tillfället och kommer tillsvidare erbjuda våra utbildningar, föreläsningar och möten online.

Inställda utbildningar: 
18/3 Leksands kommun
21/4 Stockholm

Onlineutbildning 21/4

Riktlinjer för e-tjänster

I denna utbildning fokuserar vi på att se till att ge er de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga e-tjänster, vi presenterar våra riktlinjer och går igenom vår metod för att se till e-tjänsterna ni beställt/byggt är tillgängliga för alla.

Det finns fördelar och nackdelar med att göra digitala tjänster, istället för att publicera pdf-filer, men det innebär inte att alla har möjlighet eller kan använda tjänsterna. Ibland kan det vara på grund av att man saknar e-legitimation och ibland kan det vara att e-tjänsterna är otillgängliga.

Lagen om tillgänglighet

Webbtillgänglighetsdirektivet (DOS-lagen) trädde i kraft den 23 september 2018 i Sverige.

Vi ger er en tydlig förklaring av vad lagen innebär.

 • Hur vet vi om vi uppfyller lagen?
 • Om vi uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig?
 • Vad händer om vi inte uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet.

Information om utbildningen

Plats: Online (Zoom)
Tid: 13:00 – 16:00
Tema: E-tjänster / Tillgänglighet till digital offentlig service
Utbildningsledare: Hampus Sethfors
Pris: 950 kr/per person (vid fler än 10 personer från samma organisation, be om pris)

Program:

13:00 Tillgänglighet för alla (introduktion) / Lagen om tillgänglighet
14:00 Paus
14.15 Riktlinjer för e-tjänster
15:30 Frågor och diskussion

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:
E-post: marcos.flores@nordicag.com   
Telefon: 08-21 26 00
Avanmälan ska ske senast 14 dagar innan utbildningsdag.

Strängnäs kommun berättar

WCAG 2.1, EN 301 549, DOS-lagen, webbtillgänglighetsdirektivet, dessa är bara ett fåtal riktlinjer/lagar svenska myndigheter behöver förhålla sig till. En kommun som vi ser satsar mycket på tillgänglighet är Strängnäs kommun. Vi har därför valt att ställa några frågor till Thomas Olsson, webbansvarig i kommunen, ihop om att ge tips till andra kommuner som kanske kämpar med att få sin kommun att bli mer inkluderande.


3 snabba frågor till Thomas Olsson, webbansvarig på Strängnäs kommun.

Profilbild på Thomas Olsson från Strängnäs kommun

Ni har nyligen beställt en manuell granskning för att kontrollera tillgängligheten på er webbplats, varför har ni valt denna lösningen?

Vi jobbar hårt tillsammans med våra konsulter och redaktörer för att skapa en tillgänglig webbplats och därigenom efterleva DOS-lagen. Vi använder Siteimprove för att få kontroll på de tillgänglighetsbrister som automatiskt går att kontrollera. Dock är det många problem som Siteimprove inte fångar upp och på grund av detta väljer vi att göra tillgänglighetsrevision för att på så sätt garantera att vi uppfyller det lagen kräver.


När granskningen är gjord kommer ni att få resultatet i en rapport. Hur kommer ni att arbeta ni vidare efter överlämningen?

Oavsett om de brister eller fel som kommer fram i rapporten berör redaktörer, webbansvarig eller utvecklare så har vi sedan tidigare ett arbetssätt som vi kommer använda. Vi kommer alltså adressera bristerna till rätt roll och lägga in det i en prioriterad tidplan.


Ni är en kommun som satsar mycket på att vara tillgängliga, ni är bland annat med i vårt kommunnätverk Digidig där ni är väldigt engagerade. Har ni några tips till andra kommuner hur man kommer igång med tillgänglighetsarbetet?

Det handlar om mycket om att informera och argumentera om hur viktigt det är att jobba med tillgänglighet i alla möjliga situationer, alltså inte endast i sammanhanget tillgängliga webbplatser. Vi har dialog med alla berörda parter: utvecklare, redaktörer, chefer, systemägare etc.  Till slut får man förhoppningsvis förståelse och resurser. Försök även att delegera ansvar för delar av det lagen pekar på till andra delar av kommunen, så att inte allt landar hos webbansvarig och kommunikationsavdelningen.

Det är också viktigt att inte benämna lagen som ”webblagen”, då biter vi oss själva i svansen och ansvaret landar självklart hos webbansvarig, benämn den DOS-lagen eller på annat sätt som mer pekar på just digitalisering och inte på webbplatser. Man bör fokusera sin argumentation på konkreta exempel när och varför tillgänglighet är viktigt än att i första hand peka på att det finns en lag. 

Att delta i nätverk likt Digidig tillför också mycket
då man får möjlighet att diskutera fram olika lösningar på plats tillsammans
med andra kommuner och olika experter. Nätverket ger också möjlighet att
diskutera frågor mellan träffarna via Facebook eller mejl, vilket är mycket bra
när man sitter med ett problem i vardagen och snabbt kan slänga iväg en fråga
och få mycket kompetenta svar på kort tid. Vi har även en idé att använda
nätverkets kompetens i våra utvecklingsinsatser som en del i acceptanstester av
pågående utveckling.

Nordic Accessibility Group på turné

Jobbar du som redaktör eller med digitala funktioner, e-tjänster eller kanske på ett annat sätt med webbplatser, intranät eller appar inom offentlig sektor?

Då har vi rätt utbildning för dig!
Vid fyra tillfällen under 2020 kommer Nordic Accessiblity Group att hålla en utbildningsdag. Vi kommer till Dalarna, Göteborg, Stockholm och Skåne. Under dagen kommer du bland annat att  lära dig mer om grunderna i digital tillgänglighet, om vad webbtillgänglighetsdirektivet innebär samt hur din organisation ser till att erbjuda tillgängliga e-tjänster.

Utbildningsledarna

Utbildningsledarna för denna turné har lång erfarenhet av att utbilda och föreläsa kring tillgänglighet, gemensamt är att alla tre har samma motivation och passion för att förbättra tillgänglighet och inkludering i den -digitala så väl den fysiska världen.


Porträttfoto, Stefan Johansson

Stefan Johansson har i snart 30 år arbetat med tillgänglig information och kommunikation. Stefan är teknologie doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm hans forskningsområde handlar om hur digitaliseringen kan användas för att göra samhället mer universellt och tillgängligt utformat.


Porträttfoto, Andreas Cederbom

Andreas har mer än 16 års erfarenhet av tillgänglighet och användarcentrerad kvalitetssäkring. Han har varit med och utformat IAAPs certifiering och har under de senaste åren fokuserat på teststrategier och hur större organisationer jobbar med tillgänglighetsarbetet.
Andreas är en efterfrågad föredragshållare och utbildare kring tillgänglighet, lagstiftning och kvalitetssäkring.


Porträttfoto, Hampus Sethfors

Hampus är en UX-designer som nischat sig på tillgänglighet och har mer än 5 års erfarenhet av att jobba med tillgänglighet.
Han är grundare av Axess Lab, driver ett meetup om tillgänglighet (t12t meetup) och har som mission i livet att sprida kunskap om tillgänglighet och inkluderande design. Hampus ligger bland annat bakom apparna Dit-i-tid och ResLedaren tillsammans kollegan Joel.


Innehåll på kursdagen

Tillgänglighet för alla (introduktion)

Denna del riktar sig till alla inom er verksamhet, vi ger er
en bra grund för att höja förståelsen och för att börja arbeta med
tillgänglighet.

Varför är det så viktigt att göra våra digitala tjänster
tillgängliga? Har inte de som har behov egna hjälpmedel för att förstå
texterna? Många frågor och funderingar dyker upp när man börjar jobba med
tillgänglighet, men är det så krångligt som vi tror? 

Vi reder ut de olika begreppen, går igenom vikten av att ha ett samhälle som höjer den digitala och fysiska inkluderingen och ger exempel på bra och dålig tillgänglighet.

Lagen om tillgänglighet 

Webbtillgänglighetsdirektivet trädde i kraft den 23
september 2018 i Sverige. 
Genom vår denna del får ni en tydlig förklaring av vad lagen innebär. Om vi
uppfyller lagen, räcker det för att bli tillgänglig? Vad händer om vi inte
uppfyller lagen?

Vi går igenom webbtillgänglighetsdirektivet, WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) som ligger till grund för EN 301 549 som är den europeiska tillgänglighetsstandarden och ger tips på hur man metodiskt når upp till lagen inom sin verksamhet. 

Riktlinjer för e-tjänster

I vårt moderna samhälle går fler och fler över till
e-tjänster för att minimera hanteringen av dokument, vi brottas dagligen för
att få alla som publicerar pdf-dokument att publicera dem tillgängligt och
hålla sig till mallen vi arbetat fram. För att underlätta hanteringen av
formulär och för att uträtta olika ärenden är det mer fokus på e-tjänster än
vad det har varit förut. Det finns fördelar och nackdelar med allt, att vi
publicerar e-tjänster betyder inte per automatik att alla kan ta del av dem.
Ibland kan det vara på grund av att man saknar e-legitimation och ibland kan
det vara att e-tjänsterna är otillgängliga.

I denna del fokuserar vi på att se till att ge er de rätta verktygen för att ta fram tillgängliga e-tjänster, vi presenterar våra riktlinjer och går igenom vår metod för att se till e-tjänsterna ni beställt/byggt är tillgängliga för alla.  

Program

9:00               Tillgänglighet för alla
9:45               Kaffe
10:00            Lagen om tillgänglighet 
11:30            Lunch
12:30            Riktlinjer för e-tjänster
14:00            Kaffe
14:30            Frågor och avslutning

Pris:
1 900 kr per person, lunch och kaffe ingår i priset, moms tillkommer. Anmälan är bindande men om du får förhinder så kan ge din plats till någon annan.
Tid: kl 09:00 – 15.00

Datum och plats

Dalarna* (Leksands kommunhus):                                                       18/3
Stockholm (H2, Healthhub, Hälsingegatan 45):                                 21/4
Västra Götaland (Ågrenska, Göteborg):                                              17/9
Skåne (vi återkommer om plats):                                                         20/10

*I samarbete med Leksands kommun

Skicka din anmälan till oss eller ring oss:

E-post: Info@nordicag.com
Telefon: 08-21 26 00

Avanmälan ska ske senast 14 dagar innan utbildningsdag.

God Jul från oss

I skrivande stund är det stort fokus på webbtillgänglighetsdirektivet men vi får inte glömma bort att tillgänglighet är så mycket mer än ett direktiv. Att få ta del av information på en webbplats eller ett pdf-dokument är inte bara en demokratisk rättighet, det är även en förutsättning för att känna sig inkluderad.

Vi lever i ett digitalt samhälle där ni är ansvariga över era webbplatser, det är ni som styr vilka som ska kunna ta del av er information och det ni som kan påverka om ert innehåll kan läsas av alla.  

Tillgänglighet är ett långsiktigt arbete som aldrig tar slut, det är inget man lär sig över en dag.  Det finns olika sätt att lära sig mer om tillgänglighet, det kan vara utbildningar, föreläsningar, läsa resultat och mycket mer. Vi har nu till jul skapat 3 olika julerbjudande som vi tror kan vara starten för ert arbete att förbättra och lära er mer om tillgänglighet.

Våra erbjudanden:

Lilla paketet:

 • Kravunderlag
 • Introduktion

Att ha tydliga och bra kravunderlag är grunden till en tillgänglig webbplats eller exempelvis en e-tjänst. Våra kravunderlag kan användas vid en upphandling, som ett stöd vid uppbyggnad av en ny webbplats eller varför inte som ett stöd för era redaktörer eller utvecklare.

Kraven är en konkretisering av WCAG 2.1 och EN 301 549 men omfattar även viktiga tillgänglighetsaspekter utöver riktlinjerna. (Levereras som en excel-fil)

Tillsammans med kravunderlaget kommer det även introduktion till webbtillgänglighetsdirektivet anpassad för er organisation.

Pris 15 000 kr

Mellanpaketet:

 • Tillgång till Ace it under 2020 – automatisk testplattform
 • Introduktion för ert granskningsarbete
 • Stöd med att sätta upp det första granskningsprotokollet”

Vi ger en grundlig introduktion i hur Ace it fungerar och en metodik för att inkludera en större del av organisationen i ert tillgänglighetsarbete. Ni får veta hur ni sätter genomför automatiska tester samt hur ni sätter upp och fördelar arbetet med att skapa fullständiga tillgänglighetsprotokoll.


Pris: 20 000 kr

Stora paketet:

Det stora paketet innehåller:

 • WCAG 2.1 granskning
 • Överlämningsmöte där vi går igenom resultatet
 • Tillgång till Ace it under 2020 – automatisk testplattform

I det stora paketet inleder vi arbetet med att granska er webbplats. I granskningen kontrollerar vi punkterna som finns i WCAG 2.1, vilka punkter som är godkända och icke godkända för er webbplats. Ni får en tydlig sammanfattning av granskningen och varje fel som hittas kommer med en beskrivning av felmeddelandet, ett underlag hur du åtgärdar det och vilken punkt det gäller.

Option:

Med hjälp av en timpotten finns vi tillgängliga under ert arbete. Stöter ni på punkter som ni inte lyckas åtgärda eller behöver stöd för att kontrollera fixade punkter är båda exempel på hur ni kan använda oss genom timpotten.

Pris: 65 000 kr + eventuell timpott

För mer information:

> Ace it – Automatisk plattform
> WCAG 2.1 Granskning

Inbjudan till frukostseminarium

Presentation av Nordic Accessibility Group

Nu slår vi upp dörrarna för vårt nya bolag, Nordic Accessibility
Group.

Tillsammans med Begripsam, Axess Lab och Useit skapar vi nu ett av landets främsta bolag inom tillgänglighet och universell utformning av digitala och fysiska miljöer.

Vi kommer att erbjuda:

 • Granskningar
 • Användartester
 • Panel av testpersoner
 • Utbildningar
 • Kravunderlag
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Fysiska inventeringar

Detta firar vi med ett gratis frukostseminarium

Vi vill fira samt presentera det nya bolaget genom att bjuda in till ett gratis frukostseminarium i våra lokaler. Du kommer kunna träffa några från vårt team och äta en god frukost.

Stefan Johansson och Andreas Cederbom kommer att presentera det nya bolaget samt ge några tips om hur ni kan nå WCAG 2.1

Porträttfoto, Andreas Cederbom Porträttfoto, Andreas Cederbom

Vi kommer att webbsända seminariet. Du som vill vara med på webbsändningen kommer att få en länk till din e-postadress.

Det finns begränsat antal platser, både i lokalen och på nätet, så anmäl dig gärna så snart som möjligt.

Dag och tid

Torsdag den 28 november klockan 08.30–10.00. Frukost serveras från klockan 08.15.

Plats

H2 Healthhub
Hälsingegatan 45, Stockholm

Har du frågor hör av dig till Marcos Flores på telefon 079-332 5678 eller
e-post marcos.flores@nordicag.com

Anmäl dig senast den 26 november

Skicka din anmälan till info@nordicag.com

Meddela om du vill delta på plats eller online (OBS: begränsat antal platser).

Ange gärna om du önskar specialkost eller om du har någon kostallergi.

Vänliga hälsningar, 
Nordic Accessibility Group