Relationer som funkar

Relationer som funkar

Nytt projekt tillsammans med FUB

FUB i Uppsala län har fått stöd från Arvsfonden för att genomföra projektet Relationer som funkar. Vi på Nordic Accessibility Group är stolta över att vara en del av detta projekt!

Projektets mål att göra det lättare för personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) eller autism att lära känna nya människor och att ha nära relationer som funkar.

En nära relation kan betyda mycket, det kan vara en kompis, en sexpartner, någon att vara kär i, en extrasyster, en hund eller någon annan som man tycker mycket om.

Många personer känner sig idag ensamma och ledsna utan någon nära relation. Därför ser vi detta projekt otroligt viktigt. Vi vill skapa nya mötesplatser och göra så att de mötesplatser som redan finns blir bättre.

>> FUB Intervjuas på Sveriges Radio om projektet, öppnas i ny flik.

>> Projektet – Relationer som funkar på Facebook, öppnas i ny flik.

Digijag center

Digijag center logotyp

Digijag center – kompetenscentrum för att öka delaktighet i det digitala samhället

Tillsammans med Begripsam, Mora Folkhögskola, region Dalarna, Axess lab samt Limepark är vi med i ett projekt där vi ska skapa en rådgivningstjänst som ökar möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning(IF) att delta i det digitala samhället. 

I kompetenscentret kommer vi att erbjuda rådgivning, kompetensutveckling, produktion av lärresurser etc. Via centret kommer ledande experter på området att samverka och bidra till en utveckling i hela landet. På detta sätt kommer vi att skapa ett kompetensnav till stöd för att ge en av de mest eftersatta grupperna i samhället ökad tillgång till det digitala samhället.

Projektet ska betraktas som ett etableringsprojekt. Efter etablering kommer verksamheten att finansieras via avgifter och det ordinarie stödformerna inom folkbildningssystemet.

>> Digijag Center, öppnas i ny flik. 

Kom med i vårt kommunnätverk – Digidig!

Illustration, personer som nätverkar

Digidig Kommunnätverket 

Är du som David i kampen mot Goliat för att förbättra tillgängligheten i din kommun? Då är du precis den personen vi söker till vårt kommunnätverk. Tillsammans med andra jobbar vi för att höja tillgängligheten i våra kommuner. 

Vi arbetar på olika sätt för att höja kompetensen bland kommunerna och en stor efterfrågan från kommunerna i nätverket är just utbildningar.

Under 2021 har vi hittills haft ungefär 10 utbildningar där deltagare från de olika kommunerna deltar utan extra kostnad. Vi spelar in alla utbildningar för att det ska vara enkelt att kunna ta del av utbildningarna i efterhand. Totalt har ca 300 deltagare varit med under våra utbildningar under året.

Några exempel på tidigare inspelade utbildningar:

 • Appar och Tillgänglighet
 • Bemötande i kundcenter/kontaktcenter
 • Tillgänglig UX-design, användarupplevelse

Förutom våra utbildningar så jobbar vi också med att:

 • Ta fram en metod för systematisk granskning av digitala gränssnitt
 • Planera och skapa en strategi för implementering av DOS-lagen inom hela kommunen
 • Ta fram en upphandlingsmetod som säkerställer tillgängligheten vid beställningar av digitala tjänster

Erbjudande

Ansluter du dig under 2021 för medlemskap nästa år (2022) får du förutom deltagande under 2022 dessutom delta på resterande träffar och seminarium under 2021. Vi bjuder även din kommun på en valfri halvdagsutbildning!

Förutom utbildningen ingår som alltid:

 • Tidigare inspelade utbildningar
 • Ace it, en testplattform som ger er stöd i ert arbete med att administrera tillgänglighetsanalyser
 • Kravunderlag för exempelvis upphandling digitala tjänster
 • Rekommendationer i framtagande av e-tjänster och blanketter
 • Några av Sveriges främsta och mest erfarna experter inom kogntitiv, fysisk och digital tillgänglighet och användbarhet.

Vill du veta med om kommunnätverket kan du kontakta Marcos Flores:

Marcos Flores
Telefon: 079-332 56 78
E-post: marcos.flores@nordicag.com

Tillgänliga dokument, från mall till pdf

Block med penna

Ny utbildning

Återigen är det stort fokus på tillgängliga dokument och efterfrågan av utbildningar är högre än någonsin.
Vi har därför tagit fram en utbildning som ska se till att ni inte behöver anlita en extern konsult för att anpassa era dokument.

Utbildningen delas upp på tre tillfällen. Fokus är att ni lär er skapa mallar som gör det blir enkelt för er att producera tillgängliga dokument. Tillsammans med er går vi igenom era mallar, lär er hur ni skapar pdf:er utifrån mallarna och hur ni gör för att kontrollera tillgänglighet. 

Förslag till genomförande utbildningstillfälle:

Del 1: Kontroll och förbättring av befintliga mallar

Del 2: Arbeta utifrån mallarna för att ta fram tillgängliga dokument

Del 3: Frågestund

Är du intresserad av att veta mer om denna utbildning eller någon av våra andra utbildningar är du välkommen att kontakta Marcos Flores:


Marcos Flores
Telefon: 079-332 56 78
E-post: marcos.flores@nordicag.com

Öppen frågestund 12 oktober 13.00 – 14.00

Kollage med konsulter från Nordic Accessibility Group.

Träffa våra konsulter

Nu har du återigen chansen att träffa våra experter inom tillgänglighet. Under 1 timme kan du ställa vilka frågor du vill (inom området!) och vara med och diskutera och nätverka med kollegor i branschen.

Så här gör du för att vara med!

Börja med att anmäla dig. Kom förberedd eller oförberedd. Du ställer frågor och vi svarar så gott vi kan. Vill du bara sitta med och lyssna går det givetvis också bra.
Vi sänder frågestunden via Zoom.

Frågestunden är helt gratis men föranmälan krävs.

Du kan anmäla dig genom formuläret nedanför eller skicka  din anmälan till:
> info@nordicag.com

Fråga experterna

Återigen har du ett unikt tillfälle att träffa några av Nordic Accessibility Groups tillgänglighetsexperter!

Några av Nordic Accessibilitys groups medarbetare

Undrar du

 • hur du ska se till att er webbplats uppfyller laget?
 • hur en tillgänglig e-tjänst är byggd?
 • hur du skriver länkar som alla har nytta av?
 • om du måste göra alla pdf-filer på din webbplats tillgängliga för alla?
 • hur webbtillgänglighetsdirektivet påverkar din verksamhet?
 • hur du kan använda den nya standarden för digital kognitiv tillgänglighet?
 • om det går att mäta hur mycket energi du lägger på ett dåligt formulär?
 • vad det är för skillnad mellan lättlästa texter och klarspråkstexter?

Kom och ställ dina frågor till experter inom text, kod, UX och till en teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet. Och det bästa av allt, det kostar ingenting! 

När:

 • Tisdag den 5 oktober, klockan 10:00 – 11:00
 • Onsdag den 17 november, klockan 10:00 – 11:00 

Plats: Zoom, länk skickas ut till de som anmält sig
Kostnad: Gratis

Anmälan: Anmäl dig till oss genom att skicka ett mejl till marcos.flores@nordicag.com
Har du frågor redan nu kan du skicka med frågorna i anmälan.

Begränsat antal platser, så vänta inte, skicka din anmälan nu!

DigiJag + Härjedalens kommun

Fotografi på Frida Ärlemalm varför anslöt vi oss till Digijag?

Allt började med att jag, Frida Ärlemalm, fick anställning som projektledare på Härjedalens bibliotek hösten 2020. Projektets huvudområden har varit digital delaktighet och digitala arrangemang och är finansierat via Kulturrådets bidrag ”Stärkta bibliotek”.

Bibliotek arbetar utifrån bibliotekslagen och där finns det tydligt listat vilka grupper biblioteken bör ägna särskilt uppmärksamhet åt i sin verksamhet.

En av dessa prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättningar, ”bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” (Källa: Bibliotekslag (2013:801)).

Jag fick höra om Mora folkhögskolas kurs Anpassad IT och blev inspirerad av metoderna som användes där. Jag tog kontakt med Kerstin Gatu som är kursansvarig. På den vägen fick jag veta om Digijag plattformen och sen rullade allt igång.

Eftersom ett av bibliotekens uppdrag just är att erbjuda tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information kändes Digijag som en intressant och användarbar plattform.

Det som krävdes för att komma igång var att få kontakt med målgruppen.

Samarbete mellan biblioteken och de dagliga verksamheterna (IDAMIC)

Mina kollegor på biblioteken i kommunen berättade att personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) var en målgrupp som de upplevde sig träffa ganska sällan på biblioteken. De hade inte heller något pågående samarbete med LSS boenden eller daglig verksamhet på sina orter.

Först av allt tog jag kontakt med kommunens områdeschef för LSS och blev inbjuden på ett ledningsmöte för enhetschefer inom LSS i kommunen. Där berättade jag om bibliotekets lagstadgade uppdrag och gav förslag på aktiviteter och hur ett samarbete skulle kunna börja ta form.

Strax därefter bjöd jag in chefer och personal till en inspirationsträff där Kerstin och Marcos fick berätta om Digijag och visa upp plattformen. När det var dags för beslut angående inköp av licens ville alla fyra dagliga verksamheter i kommunen med, i Sveg, Hede och Funäsdalen. Sen följde många möten och administratörsutbildningar i Digijag tillsammans med personal från daglig verksamhet och personal från biblioteken i kommunen.

Härjedalen är en till ytan stor kommun men mycket glesbefolkad.

Samarbeten är enligt mig av yttersta vikt. I början var idén att jag skulle besöka verksamheterna fysisk och att deltagarna i grupp skulle besöka biblioteken på sina orter. Detta har vi varit tvungna att skjuta upp på grund av Corona.

Filmklubben

Istället startade vi upp en digital filmklubb. Har man ett bibliotekskort i Härjedalens kommun kan man låna film gratis från två olika filmtjänster. Jag ville lyfta fram bibliotekens digitala tjänster och uppmuntra till att skaffa ett eget lånekort.

Filmklubbsträffarna har varit fantastiska. Personer som inte har träffats på mer än ett år har fått kontakt och kunnat se varandra digitalt. Många hade inte använt sig av videorum för samtal tidigare och detta blev en mycket positiv upplevelse.

Att filmklubben har pågått parallellt med utvecklingen av Digijag samarbetet tror jag har varit väldigt positivt. På det sättet har vi ett trevligt fungerande möte som ger mersmak på allt roligt vi kan komma att göra i Digijag.

Nästa träff kommer vi att gå in i filmklubbens rum via Digijag plattformen. Det blir som en mjuk introduktion till att under hösten kunna komma igång mer på allvar.

Sammanfattningsvis kan man säga att Corona pandemin både har utmanat men också möjliggjort för en öppnare inställning till digitala möten.

Det har dessutom sparat både tid och resor på att träffas i digitala miljöer och möjliggjort att vi kunnat samarbeta som en hel kommun. Så på ett sätt har det varit mer hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt för oss. Även om vi längtar efter att få träffas på riktigt!

Det är även viktigt att hela tiden påminna sig om sin verksamhets uppdrag. Att betona vikten av digital kompetens, demokratiska rättigheter och rätten till ett kulturliv tillgänglig för alla.

Utmaningar

Det man behöver räkna med är att det tar sin tid att komma igång när det är många inblandade verksamheter och personer. Samtidigt så är det just det som är viktigt. Att vi är många som hjälps åt och arbetar mot samma mål. 

Att chefer engagerar sig är avgörande. Det måste ges tid till personal som blir administratörer att kunna sätta sig in i Digijag och gå utbildningarna som erbjuds. En annan utmaning är tillgången till digital infrastruktur som wifi och digital utrustning. Här i kommunen saknas wifi på mer än 50 procent av daglig verksamheterna.

Förhoppningen är att fler verksamheter inom kommunen kommer att ansluta sig till bibliotekens och daglig verksamhets Digijag samarbete och att det satsas mer på så kallad ”välfärdstekniken” inom verksamheter som berör LSS.

Önskefunktioner

Det märks att plattformen är ny och under utveckling. Jag tycker det känns spännande att få vara delaktig i att utforska plattformens användarvänlighet. Tror att Digijag har stor potential till utveckling och märker att det finns en stor lyhördhet kring våra, användarnas, upplevelser, behov och åsikter.

En stor efterfrågan på daglig verksamheterna är att det ska kunna gå att ha personliga sidor på Digijag, att det ska finnas fler funktioner som liknar sociala medier.

Jag skulle även önska att plattformen så småningom blev mer interaktiv till exempel att det gick att skriva kommentarer, diskutera eller fylla i betyg/rösta på olika sätt direkt i Digijag.

Frida Ärlemalm, Lillhärdal 2021-06-17

Vill du veta mer om digijag?

Ta kontakt med oss och boka in ett förutsättningslös möte där vi visar upp DigiJag och diskuterar hur användningen skulle kunna vara i er verksamhet/kommun. 

>> Projektet DigiJag (öppnas i nytt fönster) 

Nordic Accessibility Group och DIGG bjuder in till frågestund

Nu är det dags att boka in nästa frågestund!


Den 22 april slår vi åter igen upp portarna för att ställa frågor kring tillgänglighet och hur er verksamhet kan förbättra den digitala inkluderingen.

 

DIGG och Nordic Accessibility Groups logotyper samt bilder på experterna, Sandra Eriksson, Tommy Olsson, Stefan Johansson och Hampus Sethfors

Denna gång gästas vi av Tommy Olsson från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Tommy kommer att presentera sin myndighet och informera om hur tillsynsarbetet fortlöper.

Nu har du chansen att ställa dina frågor till Tommy samt till vår grupp av tillgänglighetsexperter. Under ca 1 timme kan du ställa dina frågor du vill (inom området!) och vara med och diskutera och nätverka med kollegor i branschen.

Planering

10:30 Presentation av Tommy Olsson från DIGG samt vår expertpanel

10:45 Tommy Olsson från DIGG presenterar aktuell information om hur tillsynsarbetet fortlöper.

11:00 Frågestund

Viktig information

Denna frågestund vänder sig i första hand till personer som jobbar inom offentlig sektorn. Vid mån om plats kommer övriga anmälda få plats efter turordning. 

Skicka gärna med dina frågor vid anmälan för större chans att få just dina frågor besvarade. 

DATUM


Datum:
Torsdag 22 april

Tid: 10.30 – 12.00
Pris: gratis
Expertpanel:
Tommy Olsson, DIGG

Sandra Eriksson, Useit
Hampus Sethfors, Axess Lab
Stefan Johansson, Begripsam

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

(Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.)

Utbildning: Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

Kognitiv tillgänglighet innebär att innehållet även är tillgängligt för personer med kognitiv funktionsnedsättningar.
Hur kan vi skapa ett samhälle där det designas för att möta de människor som ännu inte är helt digitala?

Stefan Johansson, VD för Begripsam, forskare och teknologie doktor vid KTH, berättar om hur Begripsam använder vetenskapliga metoder från aktionsforskning i uppdrag och användarmedverkan.

Genom denna utbildning går vi igenom:

 • Vad är kognitiva funktionsnedsättningar? Även en del om forskning
 • Användarmedverkan
 • Standard för kogntivt tillgängliga produkter och tjänster, ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines.
 • Goda exempel, tips och råd

Datum

Tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv

 

Datum: Tisdag 8 juni
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Stefan Johansson

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

 • Vi vill ha din anmälan senast den 1 juni.
 • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
 • Anmälan är bindande.
 • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.

Utbildning: Begripliga texter

Vill du lära dig att skriva texter som är begripliga för så många som möjligt? Här har du chansen!

Under tre timmar går vi igenom riktlinjerna för klarspråk, hur du ska tolka språklagens direktiv om att språket i offentliga texter ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” samt delar med oss av riktigt bra verktyg hämtade från projektet Begriplig text.

Vi varvar teori med korta övningar.

Det handlar exempelvis om att göra

 • bra rubriker
 • punktlistor
 • luftiga texter
 • fetmarkerade nyckelord
 • sammanfattningar

och att skriva

 • vardagliga ord
 • kortare meningar
 • med ett du-tilltal
 • aktiva verb.

Datum

Begripliga texter

Datum:
 Onsdag 26 maj
Tid: 13.00 – 16.00
Pris: 2 500 kronor/deltagare
Utbildningsledare: Karin Forsell

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedanför eller skicka din anmälan till: 
Marcos Flores
marcos.flores@nordicag.com 

 • Vi vill ha din anmälan senast den 19 maj.
 • Anmäler du en grupp ska du ange samtliga deltagares mejladresser.
 • Anmälan är bindande.
 • Vänligen skriv faktureringsuppgifter direkt i anmälan.