Användningstester

Att testa med användare med funktionsnedsättningar ger dig insikter som både kommer förbättra användbarheten och tillgängligheten på ditt gränssnitt.

Vi arbetar på flera sätt med användartester. Dels har vi nära arbete med föreningen Begripsam vars medlemmar är så kallade ”extreme users”, med expertkunskaper gällande tillgänglighet och användbarhet. Dels har vi ett brett nätverk bland enskilda individer och organisationer. Vi kan rekrytera alla typer av deltagare men är särskilt inriktade på personer med olika funktionsnedsättningar.

Efter testet sammanfattas resultatet och presenteras i en rapport där det tydligt framgår vilka eventuella brister som upptäckts och i vilken prioritering man bör åtgärda dessa.

Metoderna bygger på egen och andras forskning. Vår egen forskning riktar in sig på inkluderande metoder, som ska göra det möjligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att vara delaktiga i utveckling av produkter och tjänster. Metoderna bygger på Action Research, Participatory Design och Value Sensitive Design. Vi är väl insatta i guidelines och standarder för design samt principerna bakom universell design.