Ace it

Ace it, en testplattform som ger er stöd i ert arbete med att administrera tillgänglighetsanalyser. Du kan testa webbplatsen, ta fram kravunderlag för upphandling och utveckling samt protokoll för att följa upp arbetet. 

Automatisk testverktyg

Via det automatiska verktyget får du en fingervisning av hur ditt gränssnitt ligger till. Du kan testa öppna sidor, inloggningsskyddade sidor och även e-tjänster.
Det är enkelt att komma igång. Du skriver bara in de webbadresser du vill analysera, väljer omfattning och startar analysen. Verktyget behöver inte installeras och påverkar inte era webbplatser eller servrar.

Exempel på översiktsvyn för en analys gjord med Ace it.

Du får en tydlig sammanfattning av granskningen, varje fel som hittas kommer med en beskrivning av felmeddelandet, ett underlag hur du åtgärdar det och vilken standard den pekar på WCAG 2.1, EN 301 549 och tillgänglighetskrav utöver WCAG. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines.
Observera att ett automatiskt verktyg inte ger er en fullständig granskning av tillgänglighet på er webbplats, det krävs manuella tester och användartester för att se till att en webbplats/gränssnitt är tillgängligt.

Kravunderlag

Att ha tydliga och bra kravunderlag är grunden till en tillgänglig webbplats eller exempelvis en e-tjänst. Våra kravunderlag kan användas vid en upphandling, som ett stöd vid uppbyggnad av en ny webbplats eller varför inte som ett stöd för era redaktörer eller utvecklare.

Kraven finns med i plattformen och är grunden till det automatiska testverktyget. Kraven är en konkretisering av WCAG 2.1 och EN 301 549 men omfattar även viktiga tillgänglighetsaspekter utöver riktlinjerna. Via filtret kan ni filtrera krav per roll, ämnesområde och vilken standard ni vill följa.

Kraven finns även tillgängliga att köpa separat. 

Filtreringsfunktionen i kravunderlaget med filter för roller, ämnen och standarder

Testprotokoll

Efter analysen skapar du ett testprotokoll av resultatet och kan fördela protokollet till berörda personer/avdelningar.

Protokollet innehåller instruktioner för hur du manuellt verifierar punkterna med stöd av resultatet från det automatiska verktyget. Protokollet täcker alla relevanta krav och kan när det är klart användas som ett underlag för ett tillgänglighetsutlåtande.